Halina Sokal | nauczyciel

Dane podstawowe

Login: halszka180

Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszar edukacyjny: Matematyka
Przedmiot podstawowy: matematyka
Przedmiot dodatkowy: informatyka

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 6, Czarków


Zadania nauczyciela

Debata klasowa Zadanie TIK Projekt

Zaloguj się