Grażyna Pokorska | dyrektor

Dane podstawowe

Login: g.pokorska

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Połczynie, Połczyno


Zadania dyrektora

Zadanie I Zadanie II

Zaloguj się