Debata

Autor: Małgorzata Mrózek
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Bochnia
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6


W związku z tym, że uczę przedmiotu \\"Wychowanie do życia w rodzinie\\" bardzo często rozmawiam z uczniami na temat korzystania z komupetara i internetu. Ostatnio na zajęciach dyskutowaliśmy nad tym, do czego służy nam komputer. Uczniowie słusznie zauważyli, że bardzo często korzystają z komputera w wolnym czasie, aby zagrać w różnego rodzju gry. Wielu jednak z nich dzieliło się tym, że głównie korzystają z internetu i komuptera po to, aby lepiej przygotować sie do lekcji, zaczerpnąć materiałów do rozwiązania zadań czy przygotowania referatów. Współpracuję także z samorządem uczniowskim i muszę przyznać, że wspólnie z uczniami bardzo często szukamy w internecie pomysłów na ciekawe przedsięwzięcia, które później realizujemy w naszej szkole.
W związku z tym, iż uczniowie klasy piątej wykazali duże zainteresowanie tematem poinformowałam ich na zajęciach, że szkoła przystąpiła do programu "Szkoła z klasą 2.0", w skrócie nakreśliłam im ideę programu i zaproponowałam, aby ze mną współpracowali w poszczególnych etapach programu. Uczniowie klasy 5b bardzo chętnie się zgodzili, bo jak podkreślali jest to temat bardzo dla nich interesujący.
Po przekazaniu informacji uczniom przystąpiliśmy do zapoznania się z tematami nad którymi mieliśmy dyskutować.
Zajęliśmy się zagadnieniem: "Jak bezpiecznie korzystać z sieci"
Najpierw uczniowie dyskutowali w parach, a potem swoje wnioski prezentowali całej klasie.
Następnie wspólnie wybraliśmy najistotniejsze i najważniejsze dla uczniów tematy i one stanowiły podstawę do stworzenia komiksu, nad którym pracowała cała klasa (28 osób) w grupach.

Komiks, który stworzyli uczniowie w barwnej obrazkowej opowieści poruszał ważne tematy takie jak:
- bezpieczne korzystanie ze stron internetowych
- pobieranie legalnych programów i gier
- robienie zakupów w sieci
-zawieranie znajomości w sieci

Wnioskiem podsumowującym komiks było stwierdzenie uczniów, że wiele z tych niezbędnych informacji potrzebnych do bezpiecznego poruszania się po sieci  zdobywają oni podczas różnych zająć lekcyjnych, kiedy sięgają podczas lekcji po komputer czy korzystają z internetu.


W dniu 18.01.2011 przeprowadziliśmy debatę szkolną w której brali udział uczniowie klas 0 - VI.

Wcześniej przygotowywaliśmy się w klasach do debaty poprzez dyskusje i tworzenie komiksów dotyczących poszczególnych tematów. Ja pracowałam z uczniami klasy V i opracowywaliśmy komiks do tematu: "BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI"

Uczniowie stworzyli historię dobrego duszka o imieniu TIKUŚ, który podpowiada uczniowi jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Po przedstawieniu naszej historyjki podczas debaty wspólnie ustaliliśmy wnioski, które zostały zawarte w kodeksie 2.0:


- jesteśmy bezpieczni i ostrożni w sieci

– nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie odpowiadamy na nieznane maile,

- nie ujawniamy swych danych, prosimy o zainstalowanie programu antywirusowego.

Podczas debaty moim zadaniem było też fotografowanie przebiegu spotkania, a także nagranie filmików, które zamieszczone są  na naszej szkolnej stronie.


Zaloguj się