Debata

Autor: Izabela Gajda-Chrzanowska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 9, Wrocław
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Języki obce


 

Uczniowie zostali poinformowani o idei programu i o debacie klasowej ustnie na lekcji wychowawczej oraz w klasie została wywieszona informacja na gazetce ściennej z aktualnościami.

Debata odbyła się w klasie 5a dnia 9 grudnia 2010, wzięło w niej udział 12 osób.
Uczniowie otrzymali puzzle, które po ułożeniu przedstawiały urządzenia, które wykorzystujemy w technologii informacyjnej: komputer, monitor, mysz, skaner, drukarkę, przenośne urządzenie magazynujące, ….  
Po sformułowaniu tematu ustaliliśmy, w jaki sposób nauczyciele korzystają z technologii: prowadzenie strony internetowej szkoły, na której znajdują się archiwalne wiadomości z życia szkoły, ale również aktualności, zgłaszanie uczniów do konkursów oraz monitorowanie ich przebiegu, wyszukiwanie interesujących konkursów, wyszukiwanie ciekawych imprez edukacyjnych, wyszukiwanie materiałów do lekcji oraz do prac dodatkowych i klasowych;
Uczniowie zaś używają głównie do ściągania muzyki, korzystają z portali społecznościowych, odrabiają lekcje, tworzą prezentacje multimedialne, korzystają ze słowników multimedialnych, wyszukują informacje na zajęcia szkolne.
Uczniowie najchętniej odnosili się do problematyki uczciwego korzystania z materiałów pobieranych z sieci, możliwości komunikowania się z nauczycielami i treściami przekazywanymi w Internecie, oraz możliwości korzystania z komputerów na przerwach.
Zespoły, które utworzyli uczniowie pracowały nad trzema problemami : „Bądź bezpieczny w sieci”, „Ucz i ucz się z TIK” oraz „Nie kradnij i nie daj się okraść” . Po pracy w grupach rzecznicy podali efekty dyskusji :
„Nie podam nigdy swego adresu ani numeru telefonu komórkowego”
„Nie zamieszczę swoich zdjęć”
„Jeśli wchodzę na nowe strony , to za zgodą rodziców”
„Nie robię sam zakupów”
„Nie ściągam plików z nieznanych źródeł.”
„Nigdy nie podaję siebie jako autora, podaję źródło pochodzenia”
„Korzystam z treści, ale nie stosuję metody kopiuj/wklej”
„Wybieram to, co najważniejsze oraz szukam różnych źródeł”
Dużym kłopotem dla uczniów był fakt praw autorskich w Internecie, ponieważ było dla nich oczywiste, że jeśli coś jest upublicznione, to można z tego korzystać do woli. Problem bezpieczeństwa i praw autorskich omówiłam również podczas wywiadówki dla rodziców.
                Reprezentacja klasy po krótkim zastanowieniu się nad wagą swoich punktów kodeksu, przygotowywała się do debaty szkolnej.

 


Debata szkolna przeprowadzona została 9 lutego 2011. Reprezentacja klasy 5a brała w niej bardzo aktywny udział. Uczniowie przedstawili wybrane postulaty po uzgodnieniach podczas debaty klasowej, postanowili skupić się na trzech punktach:

- korzystając z możliwości komunikowania sie przez Internet dbamy o język polski, nie uzywamy wulgaryzmów,

- staramy się korzystać ze sprawdzonych stron,

- podajemy źródło naszych informacji, które potrafimy opracować a nie kopiować. 

Wszystkie nasze postulaty zostały przyjęte do kodeksu szkolnego, co nas bardzo ucieszyło i dało potwierdzenie, że zwróciliśmy uwagę na rzeczy istotne.

 


Zaloguj się