Debata

Autor: Robert Kamiński
Szkoła: Międzynarodowe Szkoły Paderewski - Liceum Ogólnokształcące , Lublin
Poziom edukacyjny: Ponadgimnazjalny
Obszary edukacyjny: Humanistyka


Robert Kamiński Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie Sprawozdanie z debaty klasowej 1.Ucz i ucz się z TIK! : -Jak prowadzić lekcje w sieci online i offline? -Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni – giełda pomysłów (np. dwoje uczniów oddelegowanych do wyszukiwania i sprawdzania informacji w internecie - na laptopie)? -Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? -Jak odrabiać prace domowe w erze TIK? Zadania, sprawdziany, testy, informacje wieszane przez nauczycieli w internecie? -Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? -Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na sprawdzianach i egzaminach? -Dobre i złe ściąganie! Uczniowie zostali poinformowani o idei programu oraz debacie klasowej ustnie w czasie lekcji historii. Dyskusja odbyła się 07 grudnia 2010 r. w klasie I c w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie. Uczestniczyło w niej 12 osób. Niektórzy uczniowie dyskutowali bardzo zawzięcie, inni nie wykazywali większego zainteresowania przedmiotem. W odniesieniu do lekcji historii uczniowie proponowali: a/ „wykorzystanie map interaktywnych” b/ „oglądanie filmów historycznych” c/ „wykorzystanie nagrań muzycznych” W odniesieniu do podanych wyżej zagadnień, które stanowiły przedmiot dyskusji uczniowie proponowali: „wprowadzić na zakończenie blok ćwiczeń podsumowujących/5-10 zadań/, które stanowiłyby bank zadań wykorzystywanych na sprawdzianie”, „sporządzić katalog zawartości stron internetowych dla epok historycznych i opracowywać informacje na określony na temat na podstawie różnych stron” „tworzyć prezentacje tematów lekcji historycznych na podstawie prezentacji indywidualnych” Uczniowie zamierzają realizować swoje pomysły na lekcjach historii i zaprezentować je podczas debaty szkolnej. Uczniowie dostrzegają zalety wykorzystania internetu – poglądowość, plastyczność, ale widzą także i to, że metody sprawdzania wiedzy i umiejętności muszą pozostać tradycyjnymi, gdyż zawsze istnieje ryzyko „złego ściągania” Specyfika pracy na każdym przedmiocie i indywidualizm nauczycieli sprawiają, że wszelkie próby ujednolicania czy standaryzację mogą tutaj przynieść więcej złego niż do


Zaloguj się