Debata

Autor: Małgorzata Zgłobicka
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Bochnia
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Nauki przyrodnicze


Debata klasowa odbyła się 2 grudnia 2010 r. wśród uczniów klasy 5 i 6 (łącznie 10 osób). Na poprzednich zajęciach, w których uczniowie ci brali udział zapoznałam ich z ideą projektu Szkoła z klasą 2.0  oraz poprosiłam, aby przemyśleli jakie znaczenie we współczesnym świecie ma komputer, internet itp.. Debatę rozpoczęłam zatem od wyjaśnienia dzieciom, co to jest TIK a zaraz posypały się przykłady ze strony dzieci - "to przecież telefony komórkowe, net, Gadu-Gadu"- odpowiedział szybko skomputeryzowany Filip K. Dzieci podawały wiele przykładów. Kolejnym etapem debaty było ustalenie, jaką rolę w naszym życiu odgrywa TIK. Pracowaliśmy w 2 grupach - przeznaczyłam na to 30 minut. Dyskusje w grupach były bardzo ożywione, następnie liderzy grup - Filip K. i Natalia N. przedstawili wyniki pracy. Pojawiło się tu m.in. : komunikowanie się z kolegami i koleżankami za pomocą sms-ów, Gadu- Gadu, wykorzystywanie internetu do przygotowywania referatów na lekcje, do poszerzania swojej wiedzy z różnych dziedzin, ale przede wszystkim uczniowie zwracali na różnego rodzaju gry komputerowe. Dzieci zwróciły uwagę na pozytywną rolę TIK, ale po chwili rozpoczęły również wypowiadać się na temat zagrożeń jakie ze sobą niesie. Przykładów nie musiały daleko szukać ponieważ również wśród ich znajomych są osoby, które są uzależnione od komputerów, które są im podporządkowane. Zaraz też zwrócili uwagę na zachowanie się w "sieci", że czasem jest ono bardzo nieodpowiedzialne - wiedzą już że trzeba być bardzo ostrożnym, nie ujawniać swoich danych, nie podszywać się pod kogoś innego, szanować prawa autorskie podczas pisania np. wypracowań - aby nie odbywało się to na zasadzie "kopiuj - wklej."

Rozmawialiśmy również o wykorzystywaniu TIK przez nauczyciela, wszyscy zgodzili się, że takie lekcje na których nauczyciel korzysta z laptopa, rzutnika, projektora sa dużo ciekawsze i wiadomości bardziej zapadają w pamięć. Poza tym uczeń ma możliwość kontaktu z nauczycielem drogą elektroniczną (kontaktujemy się w ten sposób od października - wymieniliśmy się adresami e-mailowymi). Uczniowie początkowo sceptycznie podchodzili do tego pomysłu ale w chwili obecnej są bardzo zasowoleni z takiej możliwości.

 Wynikiem naszej pracy są następujące wnioski:


Debata szkolna odbyła się 18 stycznia 2011 roku.

Praca mojej grupy polegała na utworzeniu komiksu, z Tikusiem w roli głównej, do zadania: UCZ I UCZ SIĘ Z TIK. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w tę pracę, wykazali się niezwykłą wyobraźnią, ale ostatecznie, na drodze porozumienia wybraliśmy jedną historię w której Tikuś pomaga zarówno nauczycielowi przygotować się do lekcji w wykorzystaniem TIK, jak i uczniowi wykonać pracę domową i poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania.

Reprezentanci naszej grupy: Sandra, Ola, Natalia i Filip przedstawili uczestnikom debaty szkolnej zarówno nasz komiks, jak i wnioski, które wypływały z naszej pracy:


Zaloguj się