Debata

Autor: Beata Krywult
Szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące, Gliwice
Poziom edukacyjny: Ponadgimnazjalny


24 listopada 2010 roku w klasie II B odbyła się klasowa debata. Naszym tematem było zagadnienie: Nie kradnij, nie daj się okraść.

Zgodnie z propozycją poruszane były następujące zagadnienia: Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów, z których możesz skorzystać? Jak podawać autorów i źródła? Jak „czytać” i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto korzystać z wolnych licencji i na czym polegają?

W czasie debaty omówiliśmy wszystkie punkty programu. Najpierw uczniowie dyskutowali w parach na temat wszystkich zagadnień. Tutaj zaobserwowane zostały różnice w poglądach uczniów: jedni uważali ze jeśli ktoś zamieszcza pliki muzyczne czy filmy w internecie, to równocześnie wyraża zgodę na ich wykorzystanie, inni natomiast uważali że jest to łamanie prawa własności. Podobna poglądy były tematem  debaty na forum całej klasy. Do reprezenntacji klasy w szkolnej debacie zostały zaproszone najaktywniejsze uczennice: Weronika Szulc i Ewa Telenga

Szczególnie podczas debaty poruszony został problem korzystania z "zawartości internetu", z jakich programów możemy korzystać bez przeszkód i zgodnie z prawem, a z jakich zasobów internetu nie, czy możemy ściągać zdjęcia, filmy, pliki muzyczne? Zostały wypracowane główne punkty do kodeksu szkolnego:

Nie wolno naruszać prawa własności intelektualnej, nie wolno sciągać i rozpowszechniać filmów, zdjeć, artykułów objętych prawami autorskimi

Utwory dostępne w internecie nie zawsze są darmowe, przed ich wykorzystaniem należy na to zwrócić uwagę.


17 grudnia 2010 odbyła się debata szkolna dotycząca Kodeksu 2.0. W debacie wzięło udział 14 przedstawicieli klas LO. Debata, która zgromadziła klasy I i II LO prowadzona była przez uczniów. Obserwatorami byli nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie.

Debatę rozpoczęli uczniowie klasy II A, którzy stwierdzili, że uczniowie powinni umiejętnie korzystać z ogromu informacji; liczyć na pomoc internautów. Uważać na piractwo, błędne odpowiedzi, brak selekcji i komercji. Dobre ściąganie to umiejętność segregowania informacji, przestrzeganie praw autorskich i licencji CC. Dzięki ściąganiu jest więcej czasu na rozwijanie pasji. Złe ściąganie to oszustwo i mała wiedza.

Uczniowie zwrócili uwagę na popularność piractwa komputerowego. Uczestnicy debaty dyskutowali nad możliwościami zmiany tego stanu rzeczy.

Interesującym zagadnieniem do dyskusji okazał się temat dotyczący praw autorskich. Uczestnicy doszli do wniosku, że łatwy dostęp do różnego rodzaju treści publikowanych w sieci prowokuje do przywłaszczania sobie plików medialnych.

Moje uczennice podtrzymywały tezę, że z internetu można ściągać tylko te pliki, które posiadają na to  zgodę autora, są udostępnione dla innych, przeznaczone do testowania.

Debatę podsumowała z-ca dyrektora J. Grzybowska, dziękując wszystkim uczestnikom i organizatorom.

Na zakończenie debaty prowadzący przedstawili wnioski i wyróżnili najbardziej aktywnych i rzeczowych uczestników debaty Certyfikatem dla klasy uprawniającym do jednego dnia wolnego od sprawdzania wiadomości.

 Wnioski wynikające z debaty:

1.      W bezpieczny sposób korzystamy z technologii informatycznej.

2.      Przestrzegamy Kodeksu 2.0


Zaloguj się