Debata

Autor: Sylwia Nejfert
Szkoła: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SOBÓTCE, Sobótka
Poziom edukacyjny: Ponadgimnazjalny
Obszary edukacyjny: Nauki przyrodnicze


Do pracy nad "Kodeksem 2.0" zaangażowałam klasę 1KT technikum, w której jestem wychowawcą i uczę geografii.

Uczniowie zostali tydzień wcześniej poinformowani o takiej debacie, która miałaby się odbyć na godzinie wychowawczej. Debata odbyła się 7 grudnia i brało w niej udział 25 osób. Debata miała charakter luźniej dyskusji z uczniami, w trakcie której wyznaczeni do tego uczniowie spisywali pomysły klasy do szkolnego kodeksu.

Na poczatku debaty poinformowałam uczniów o proponowanych siedmiu wątkach debaty.Do każdego z wątków uczniowie potrafili podać swoje propozycje działań. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły wątki: 2 -"Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie", 3 -"Nie kradnij i nie daj się okraść",  4- "Komunikujmy się",  6- "Bądź bezpieczny w sieci".  Z najciekawszych propozycji stworzyliśmy projekt szkolnego kodeksu.

Oto niektóre propozycje uczniów:

- komputery dla uczniów nie tylko na lekcjach informatyki

- możliwość posiadania laptopa dla każdego ucznia, który byłby do szkolnego użytku

- więcej lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

- wszystkie sale z kompletnym wyposażeniem multimedialnym

- powszechne wykorzystywanie tablic interaktywnych przez nauczycieli

- stworzenie komunikatorów dla ucznia i nauczyciela

- szkolna strona internetowa wzbogacona o dodatkowe zakładki przedmiotowe (chemia, biologia, geografia itd.) w celu dostępu do materiałów dydaktycznych oraz uzyskiwaniu informacji od nauczyciela konkretnego przedmiotu (np.opracowania konkretnych zagadnień, informacje o sprawdzianach, kartkówkach, zamieszczanie przez nauczycieli ciekawych linków do zagadnień związanych z realizowanym tematem)

- swobodnie funkcjonująca poczta internetowa między nauczycielem i uczniem

Dużo uwagi uczniowie poświęcili tematowi bezpieczeństwa w sieci:

- nie kopiować bez ograniczeń plików z Internetu (prawa autorskie, konieczność podawania źródła informacji, zgoda autora na wykorzystanie informacji)

- korzystanie z wiarygodnych stron internetowych, które są źródłem danych np: GUS

- szyfry na szkolne dyski

- blokada niektórych stron (np. zawierających pornografię, agresję, przemoc)

- kontrola nauczyciela nad bezpiecznym używaniem komputera

Uczniowie uważają, że nowoczesne technologie informacyjne są czymś naturalnym i niezbędnym w szkole i powinny być coraz częsciej wykorzystywane przez nauczycieli, gdyż w dużym stopniu uatrakcyjnia to proces nauczania.

Dalsze interesujące propozycje uczniów zapewne pojawią się w debacie szkolnej, na którą czekamy....

 


Po odbytej debacie klasowej, uczniowie a właściwie rezprezentanci poszczególnych klas, dostali za zadanie przygotowania się do debaty szkolnej. Każdy z uczniów miał zastanowić się nad propozycjami do Szkolnego Kodeksu z zakresu TIK.

Debata odbyła się 20 stycznia 2011 roku, w sali dobrze wyposazonej w sprzęt multimedialny. Uczniowie dyskutowali nad wszystkimi wątkami kodeksu, a jeden z przedstawicieli spisywał propozycje na tablicy interaktywnej. 

Z mojej klasy 1KT w debacie uczestniczyło dwóch uczniów. W kodeksie 2.0 znalazły się punkty z wcześniej stworzonego kodeksu klasowego:

- korzystamy z wiarygodnych stron internetowych

- swobodnie funkcjonująca poczta internetowa między nauczycielem i uczniem

Punkt 11 Kodeksu 2.0 -"nauczyciele chętniej sięgają po TIK" był również zapisany podczas debaty klasowej, ponieważ pojawiły się propozycje zwiększenia ilości lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz powszechne stosowanie tablic interaktywnych przez nauczycieli.

 

 


Zaloguj się