Debata

Autor: Jolanta Mazur
Szkoła: Szkoła Podstawowa, Wicimice
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Humanistyka


  1. Jestem nauczycielem języka polskiego i historii . Uczniów klasy IV ( jestem wychowawcą tej klasy) poinformowałam ustnie o idei programu na lekcji wychowawczej. Chęć do pracy nad kodeksem wyrazili wszyscy uczniowie- 12 osób. Ponieważ nie wszyscy uczniowie posiadają w domu komputery z dostępem do Internetu, ustaliliśmy, że podstawową forma porozumiewania się będzie forma ustna.  Ponieważ nie wszyscy moi uczniowie mają w domach dostęp do Internetu zaproponowałam im, aby ukończyli kurs e-learning „Bezpieczna przygoda z Internetem” dostępny na stronie www.dzieckowsieci.pl . Kurs ten jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI, zapoznaje z zagrożeniami w Internecie i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Składa się z 7 modułów: Wstęp, Historia Internetu, Podawanie danych osobowych, Znajomi w Sieci, Niebezpieczne treści, Przemoc  w Sieci, Uzależnienie, Zakupy. Kurs odbył się na  godzinie wychowawczej i zajęciach świetlicowych.
  2. W programie udział bierze jeszcze klasa V i klasa VI oraz ich wychowawcy. Razem 33 uczniów i troje nauczycieli. Na spotkaniu nauczycieli ustaliłyśmy, że pierwsze spotkanie będzie wspólne dla wszystkich klas. Odbyło się ono   02.12. 2010 r. Była na nim również obecna  pani dyrektor.
  3. Najpierw pani dyrektor przypomniała siedem wątków szkolnego kodeksu. Potem uczniowie podzielili się na 4 zespoły. Każdy zespół składał się z uczniów klasy IV, V i VI ( pominięty został etap rozmowy w parach).
  4. Zespół 2, którego jestem opiekunem  dyskutował nad wątkiem drugim  „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie” oraz wątkiem szóstym „Bądź bezpieczny  w sieci”. Propozycje uczniów :„korzystając z tekstów z Internetu zawsze podajemy źródło materiału i autora ; informacje sprawdzamy w kilku źródłach, nie umieszczamy swoich danych osobowych w Internecie ”
  5. Dalsza dyskusja nad zasadami kodeksu będzie się odbywać w zespole klasowym na lekcjach lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach świetlicowych w zespołach międzyklasowych. Klasy podzieliły się dziedzinami kodeksu. Klasa IV będzie pracować nad zasadą „ Ucz i ucz się z TIK”, oraz „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie”
  6. W drugiej części spotkania każdy zespół uczniowski założył blog. Sprawiło to uczniom trochę trudności, ale niezwykle pomocne okazały się zamieszczone instrukcje. Link do bloga zespołu 2 http://blogiceo.nq.pl/spwicimice2
  7. Uczniom wydawało się, że właściwie wszystko wiedzą na temat korzystania  z TIK, ale szybko się przekonali, że praca nad kodeksem nie jest taka łatwa. Udało się uczniów zainteresować tematem, trudne było sformułowanie zasad użytecznych    i porządkujących szkolne życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia 8 lutego 2011 r. na sali gimnastycznej odbyła się szkolna debata. W spotkaniu tym wzięło udział 4 delegatów        z klasy IV. Osoby wybrane były najbardziej zaangażowane w pracach nad kodeksem TIK.

 Debata była prowadzona przez szkolnego koordynatora Programu, który na początku przypomniał o tym, że celem spotkania jest stworzenie Szkolnego Kodeksu TIK.

Na sekretarza wybrano Kacpra, ucznia klasy VI, który do robienia notatek wykorzystywał laptop. Zapisane przez niego propozycje z sali były na bieżąco wyświetlane przy pomocy rzutnika multimedialnego.

Moi uczniowie stworzyli propozycje do wszystkich siedmiu punktów kodeksu. Oto te propozycje:

1.Słowa kluczowe zapisujemy  w cudzysłowiu.

2.Jeśli ktoś nas krzywdzi, oszukuje itp. zgłaszamy to na : helpline.org.pl

3.Jeśli ściągamy coś z Internetu podajemy stronę i autora.

4.Swoje prace podpisujemy nickiem.

5.Nie podajemy w Internecie swoich danych osobowych.

6.Każdy uczeń ma swój dziennik elektroniczny.

7.Komputerów do rozrywki możemy używać podczas przerw.

8.Komputery powinny być czynne w czasie przerw i po lekcji.

9.Nie podajemy swoich danych osobowych na portalach.

10.Nie spotykamy się z osobami poznanymi w Internecie.

11.Pokazujemy dorosłym jak obsługiwać komputer lub telefon.

12.Wyjaśniamy im jak można rozwijać swoje pasje                 w Internecie.

13.Na wszystkich przedmiotach wykorzystujemy komputery.

14.W każdej klasie powinien być komputer.

15.Część zadań domowych odrabiamy z wykorzystaniem komputerów

Klasowy Kodeks TIK zostały wyświetlone przez rzutnik – to znacznie ułatwiło dyskusję nad kolejnymi punktami kodeksu. Dobrym przykładem korzystania z TIK w szkole jest przestrzeganie zasady o poszanowaniu własności intelektualnej - podawanie zawsze źródła i autora informacji. Niezadowalający jest fakt , że nauczyciele nadal jeszcze nie wykorzystują         w wystarczajacym stopniu możliwości jakie daje TIK.

Dyskutując, uczestnicy debaty  zwracali uwagę na to, aby zapis kodeksu był faktycznie zasadą, do której można potem w sposób łatwy dobrać narzędzie realizacji. Łatwe to zadanie nie było, ale ja jako nauczycielka języka polskiego czuwałam nad poprawnością tych zapisów.  Debata trwała 90 minut.

 Zaloguj się