Debata

Autor: Irmina Weychan
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu, Radom
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Języki obce


Uczniowie o idei programu dowiedzieli się podczas zajęć komputerowych z języka angielskiego. Przekazanie informacji odbyło się ustnie. Podałam im również adres strony internetowej 'Szkoły z klasą' w celu bliższego zapoznania z programem.

W dniu 25 listopada w klasie 5a przeprowadzona została debata klasowa, wzięło w niej udział 12 uczniów. Na początku zajęć przypomniałam uczniom idee programu, nastepnie uczniowie podzielili sie na 3 osobowe zespoły w których dyskutowali nad własnymi propozycjami do kodeksu. Pod koniec zajęć uczniowie zaprezentowali swoje propozycje.

Uczniowie uznali, iż kodeks powinien zawierać następujące punkty:

- korzystamy ze sprawdzonych stron internetowych

- nie podajemy swoich szczegółowych danych jeżeli nie jest to konieczne,

- nie wchodzimy na strony dla pełnoletnich,

- nie kopiujemy nieznanych i niebezpiecznych plików, przy kopiowaniu i pobieraniu plików uwzględniamy prawa autorskie

Pomysły wypracowane na zajęciach uczniowie postanowli przedstawić podczas debaty szkolnej, wcześniej omawiając je z kolegami poprzez komunikatory internetowe.

Uczniom bardzo spodobała się możliwość wykorzystania TIK w szkole i nie tylko. Najbardziej zadowoleni byli z możliwości korzystania z internetu w szkole oraz porozumiewania się z nauczycielem drogą mailową.

 

 


11 lutego 2011 odbyła się debata szkolna. Miesiąc przed planowaną debatą koordynator projektu przydzielił poszczególnym grupom po 2 zadania w celu zapoznania się z nimi, przeanalizowania i przygotowania do wspólnej rozmowy. Mojej grupie zostały przydzielone nastepujące zagadnienia:

'Bądż bezpieczny w sieci'

'Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie'.

Do debaty uczniowie przygotowywali się podczas zajęć komputerowych z języka angielskiego. Podczas debaty szkolnej moi uczniowie przedstawili swoje propozycje mówiąc między innymi o prywatności danych, zasadach bezpieczeństwa, o rozpoznawaniu wiarygodności stron i żródeł oraz o tym jak mądrze i skutecznie szukać nowych materiałów. Każde z haseł zostało omówione z pozostałymi grupami. Wszystkie grupy po przedyskutowaniu swoich punktów kodeksu  zapisali ostateczne wersje na dużych kartkach szrego papieru. Następnie liderzy grup przedstawili  propozycje kodeksu dyrektorowi a także całej społeczności szkolnej poprzez umieszczenie ich na korytarzu.


Zaloguj się