Debata

Autor: Anna Sygut
Szkoła: Szkoła Podstawowa, Zabrzeg
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Nauki przyrodnicze


31 listopada 2010 roku  na godzinie wychowawczej  nauczyciel przekazał klasie piątej całą ideę projektu, a następnie z wybranymi uczniami opracował przebieg debaty klasowej.

7 grudnia również  na godzinie wychowawczej odbyła się debata klasowa nad Kodeksem 2.0. Uczestniczyła w niej cała klasa piąta- 15 osób. Klasa pracowała w  dwu-, trzyosobowych grupach. Każda z grup wypracowała punkty, które ich zdaniem mogłyby się znaleźć w Kodeksie 2.0.a następnie zaprezentowała i przedyskutowała na forum klasy swoje propozycje. Oto niektóre z nich:

Gr 1. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci:

a) nie nawiązujemy znajomości z obcymi

b) korzystamy ze sprawdzonych stron internetowych

c) mamy zainstalowany program antywirusowy

Gr 2 Na lekcjach korzystamy z Internetu tylko za pozwoleniem nauczyciela, korzystamy z tablicy interaktywnej

Gr 3. Z komórek korzystamy tylko w wyjątkowych sytuacjach i za pozwoleniem nauczyciela

Gr 4. Nie gramy w gry w których jest przemoc

Gr 5. Jeśli nie mamy uprawnień nie ściągamy filmów ani muzyki

Gr 6. Komunikujemy się z kolegami  i nauczycielami za pomocą e-maili lub jeśli nauczyciel wyrazi zgodę za poimocą sms-ów

Kolejnymi etapami działania będzie:

- zebranie przez osoby pracujące w ramach projektu wszystkich propozycji, które zostały wypracowane na debacie klasowej

- utworzenie wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przedyskutowanie z klasą wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przygotowanie uczniów do debaty szkolnej.

 

 

 

 

 


  

 


We wtorek 18 stycznia 2011 roku odbyła się w naszej szkole Debata Szkolna na którą uczniowie klasy piątej zapraszali innych uczniów wywieszając informacje na gazetkach ściennych. Przygotowali również kodeks wypracowany na Debacie Klasowej. W Debacie Szkolnej  uczestniczyło 10 uczniów wraz z trzema nauczycielami. 

Koordynator otwarł w tym dniu debatę i przypomniał co jest  jej celem.  Następnie uczniowie podzielili się na trzy grupy. Praca grup przebiegała następująco:

I - TIK

 1. Uczniowie otrzymali od nauczyciela karteczki,  na których mieli napisać, jakie znają urządzenia multimedialne. Następnie karteczki przyczepiali do tablicy magnesami, dzieląc te urządzenia na dostępne i niedostępne w naszej szkole.

 2. Kolejnym krokiem było przedstawienie, w jaki sposób szkoła  korzysta z tego nowoczesnego sprzętu.   Każda z grup doszła do tych samych zastosowań  sprzętu multimedialnego: 

  a) telefon komórkowy  - "dzwonimy do domu, gdy czegoś zapomnimy albo jak się źle czujemy”;

  b) laptop + rzutnik - "oglądamy na lekcjach prezentacje multimedialne, filmy”;

  c) telewizor + DVD - "oglądamy na lekcjach filmy historyczne, przyrodnicze, anglojęzyczne";

  d) aprart cyfrowy - "uwieczniamy uroczystości szkolne";

  e) komputer z pełnym zestawem - "uczymy się jego obsługi na lekcjach informatyki";  

                                                                                                                                                                        f) tablica interaktywna -"wykorzystujemy ją na lekcjach  np. do zaznaczania miejscowości na mapie".
 3. Następnie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Jakie jeszcze zastosowanie mogą mieć w edukacji wymienione urządzenia multimedialne? (zastanawialiśmy się także  jak można by było zastosować te urządzenia,  których nie ma w naszej szkole i co zrobić, aby się pojawiły ). Uczniowie mieli bardzo szereg ciekawych pomysłów.  Oto niektóre z nich:

  a) telefon komórkowy - "możemy używać na lekcjach matematyki jako kalkulatora";

  b) komputer + internet - "będziemy odrabiać zadania domowe drogą  elektroniczną"

  c) kamera cyfrowa - "stworzymy krótkie filmiki z życia klasy, które dołączymy do archiwum klasowego, można by było również nagrywać lekcje i pokazywać kolegom którzy są chorzy"

  d) GPS- ,,moglibyśmy go używać w trakcie wycieczek szkolnych”

II - Kodeks  2.0

 1. Każda grupa przygotowała  na Debatę  Szkolną  wypracowane kodeksy z  Debat Klasowych.

 2. Każda grupa podawała  swoje propozycje punktów do ostatecznego Kodeksu 2.0  uporządkowane wg  grup tematycznych (1 - 7), a  koordynator projektu zapisywał  je w programie Word,  korzystając z laptopa. Uczniowie zaś  mogli na bieżąco śledzić tworzący się  Kodeks 2.0 poprzez rzut ekranu na tablicę.

 3. Wspólnie stworzyliśmy Kodeks   2.0,  zawierający 10 punktów.

KODEKS  2.0

1.   Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2.    Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi.

3.    Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną.

4.    Wykorzystujemy na lekcjach urządzenia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.    Chronimy  swoje pliki w Internecie.

6.    Komunikując się przez komunikatory internetowe nie używamy wulgaryzmów, staramy się tak prowadzić dyskusję, aby nie urazić rozmówcy.

7.    Nie nawiązujemy kontaktów z nieznajomymi osobami.

8.    Nie podajemy swoich danych w Internecie.

9.    Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela.

10. Staramy się przekazywać naszym rodzicom i dziadkom informację o nowoczesnych urządzeniach multimedialnych.


 

A oto reflekcje niektórych uczniów klasy 5b po Debacie Szkolnej:

 


Zaloguj się