Debata

Autor: Ilona Zajda
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 38, Bydgoszcz
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 1-3
Obszary edukacyjny: Informatyka


O prodramie Szkoła z Klasą 2.0. dowiedziałam się od dyrektora szkoły. Niezwłocznie podjęłam pozytywną decyzję. Następnie poinformowała i starałam się zachęcic uczniów do aktywnego współdziałania. Pierwszym naszym krokiem w programie była debata dotycząca TIK, która miała miejsce 29 listopada 2010 roku, w klase 3d. Uczniowie chętnie zabierali głos, prezentowali swoje pomysły, a także zastrzeżenia na powyższy temat. Szczególną uwagę zwracali na poniższe zagadnienia: - szanujemy sprzęty multimedialne - korzystamy z Internetu za zgodą rodziców, nauczyciela - nie podjemy wszystkich, swoich danych personalnych na portalach internetowych - nie korzystamy ze stron dla dorosłych - nie ściągamy filmów, gier, mp3 bez odpowiednich uprawnień, ale kidy mamy komplrt uprawnień, przecież znamy chasła rodziców, więc sądzę, że mimo pełnego zaufania do naszych pociech pewne hasła powinny byc tylko do naszej wiadomości! Czasem pojwiało się ale, kiedy grę można pobrac, za darmo, a kidy nie. Niestety te kwestienie są do końca wyjaśniaone... czsem nawet dla dorsosłych...


 

1.Nauczyciele systematycznie notowali uwagi , spostrzeżenia, propozycje uczniów po klasowej debacie. Przygotowali miejsce, uczestników, przebieg i sposób poprowadzenia debaty szkolnej. Uczniowie wykonali kolorowe rysunki zachęcające do aktywnego udziału, wspólnie ustawili stoliki.

2.Debata szkolna odbyła się 13.01.2011. Uczestniczyli w niej przedstawiciele klas 4-6 oraz wybrani uczniowie klasy 3d- reprezentujący szczebel edukacji wczesnoszkolnej. Łącznie brało udział 20 osób i dwójka nauczycieli czuwających nad projektem: nauczyciel informatyki oraz wychowawca klasy Systematycznie zaglądała do nas Pani wice dyrektor, czywając na pracą uczniów.

3.Debatę prowadził nauczyciel informatyki, a jej przebieg śledziła i notowała pani z klasy3 ( czyli ja Ilona ).

4. Szkoła nasza posiada bogatą bazę sprzętów multimedialnych, a nauczyciele są w pełni przygotowani do korzystania z jej  zasobów, dlatego też uczniowie prezentowali liczne wykorzystywanie technologii komunikacyjno- informatycznych na różnych lekcjach np. języka polskiego, przyrody czy historii. Natomiast klasy 0-3 technologie te wykorzystują na codziennych zajęciach:  przy poznawaniu nowych zagadnień np. malarstwo, lepienie z gliny, pojawienie się pisma drukowanego, czy nawet zwierzęta żyjące w danym regionie czy nz kontynencie. Technologie multimedialne wykorystywane są na zajęciach informatycznych, zajęciach  z języka angielskiego czy religii.

5.Uważamy, że najtrudniejszym tematem stała się wizytówka szkoły- strona internetowa. Początkowo uczniowie chcieli mieć  jak najwięcej informacji  dotyczących tylko ich samych, pomijając rodziców i kandydatów do placówki. Padał słowa:

„to jest strona dla nas”

„to my tu dominujemy”.

Po głębszych wyjaśnieniach i  zastanowieniach uczniowie przyznali nam rację, że wizytówka szkoły jest  dla wszystkich, jest OGÓLNODOSTĘPNA.

6.Po licznych dyskusjach, wymianie poglądów; szczególnie pomiędzy uczniami klas 4-6, a klasami młodszymi  podstawowa wersja kodeksu TIK zastała ustalona, która oczywiście może podlegać nieznacznym zmianom.

7.Posdstawowym spostrzeżeniem zarówno uczniów, jaki i nauczycieli jest fakt, iż TIK pozwala urozmaicać różnorodne zagadnienia, lepiej je zrozumieć, wyjaśnić.                                                Jesteśmy zadowoleni ze wspólnego porozumienia tak różnych poziomów edukacji; 4-6, a 0-3. Nauczyciele czuwający nad przebiegiem projektu:

Ilona Zajda ( klasy 0-3 )

Piotr Strychalski ( klasy 4-6 ).


Zaloguj się