Debata

Autor: Agnieszka Nowak
Szkoła: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Zalasowa
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Matematyka


 

Debata klasowa - sprawozdanie
 
Do pracy nad Kodeksem 2.0 przystąpiłam z klasą VIb, której jestem wychowawczynią. Na pierwszym spotkaniu 30 listopada 2010r. zaprezentowałam uczniom program "Szkoła  z Klasą 2.0". Opowiedziałam uczniom o idei programu oraz debacie klasowej nad Kodeksem 2.0.. Mówiąc o programie wywołałam dyskusję na temat" Internet- wróg czy przyjaciel?" Po burzliwej dyskusji podzieliłam klasę na pięć 4-osobowych zespołów tak, aby w  każdej grupie była osoba, która ma w domu dostęp               do Internetu. Osoba ta została liderem grupy.
Następnie rozdałam uczniom zagadnienia, które miały im pomóc w  przygotowaniu się do debaty klasowej:
1.      Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu i dlaczego?
2.      Z jakich portali najczęściej korzystasz – wymień ich dobre i złe strony?
3.      Wymień jakie normy powinny być stosowane w portalach społecznościowych?
4.      Jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci?
5.      Podaj propozycje wykorzystania zasobów TIK posiadanych przez naszą szkołę.
Wszyscy uczniowie mieli jako zadanie domowe  przemyśleć podane  zagadnienia  a następnie  podać liderowi  grupy swoje pomysły na zapisy w Kodeksie. Zadaniem liderów grup było zebranie i przesłanie mi maila  z tymi pomysłami.
Na tydzień przed debatą klasową przypomniałam liderom  drogą mailową o zadaniu do wykonania oraz terminie debaty.
Debata klasowa na temat "Jak samodzielnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu" odbyła się 7 grudnia 2010r na godzinie wychowawczej. Wzieło w niej udział 20 uczniów klasy VIb.
Na wstępie  rozdałam liderom wydruki ich maili z zapisami do Kodeksu. Uczniowie je odczytali, a następnie wspólnie zastanowili się, jak połączyć je w całość.
 Utworzyliśmy Kodeks klasy VIB:
1. Korzystamy ze sprawdzonych stron internetowych.
2. Nie rozmawiamy z obcymi na portalach internetowych.
3. Nie podajemy wszystkich swoich danych, jeśli nie jest to konieczne.
4. Używamy kulturalnego języka na portalach społecznościowych - nie obrażamy innych osób.
5. Korzystamy z Internetu w celu poszerzenia swoich wiadomości - nie ściągamy gotowych zadań.
6. Weryfikujemy dane umieszczone w Internecie.
7.Chronimy komputer programem antywirusowym.
 
Następnym krokiem uczniów będzie przygotowanie się do debaty szkolnej. Poinformowałam uczniów, że debata szkolna nad Kodeksem 2.0 będzie połączona z podsumowaniem ścieżki czytelniczniczej i medialnej. Ich zadaniem będzie:
-przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej argumenty , że Internet to nasz wróg
-przygotowanie scenki teatralnej mówiącej  o możliwościach wykorzystania Internetu.


 


 

Debata szkolna - sprawozdanie
 
Przygotowując się z klasą VIb do debaty szkolnej wybrałam  4 chętnych uczniów do przygotowania prezentacji multimedialnej zawierającej argumenty, że Internet to nasz wróg oraz 2 chętnych uczniów do napisania scenki mówiącej o możliwościach wykorzystania Internetu. Po napisaniu scenki, wspólnie z klasą dokonaliśmy podziału ról i przystąpiliśmy do prób. 
Debata szkolna odbyła się  27 stycznia 2011 roku. Połączona była z podsumowaniem ścieżki czytelniczej i medialnej.                      Na sali gimnastycznej zebrała się społeczność uczniowska klas czwartych, piątych i szóstych. Debatę „za i przeciw” pt. Internet   - przyjaciel czy wróg,  przeprowadzili przedstawiciele klas szóstych. Uczniowie klasy VIa Krzysztof Ś. i Wioletta L.   przekonywali uczestników debaty, iż Internet to przyjazne człowiekowi medium. Ich argumenty odpierane były przez moich podopiecznych - klasę VIb, reprezentowaną przez Mateusza T.  i Alberta K., którzy wskazywali  zagrożenia płynące z sieci. W trakcie debaty obserwatorzy, czyli pozostali uczniowie, zapisywali swoje spostrzeżenia, pomysły do Kodeksu 2.0  w przygotowanych  dla poszczególnych klas notatnikach.
Po zakończeniu debaty każda z  klas szóstych przedstawiła przygotowaną przez siebie scenkę teatralną związaną z możliwościami wykorzystania Internetu. Obie scenki wszystkim się podobały.
Po scenkach przedstawiciele klas odczytali wnioski,które nasuneły się w trakcie debaty. Moja klasa do opracowanego wcześniej kodeksu klasowego dodała:
    - Korzystamy ze stron dla dzieci i młodzieży, które są odpowiednie dla naszego wieku.
    - Przy kopiowaniu i pobieraniu plików uwzględniamy prawa autorskie.   
    - Nie spędzamy przy komputerze zbyt dużo czasu.
 
W oparciu o podane przez przedstawicieli  wszystkich klas wnioski  wraz z pozostałymi nauczycielami biorącymi udział            w projekcie  stworzyłam propozycję Kodeksu 2.0, którą uczniowie zaakceptowali.
 

 


Zaloguj się