Debata

Autor: Barbara Niziołek
Szkoła: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Zalasowa
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Humanistyka


 

Debata klasowa - sprawozdanie
W dniu 7 grudnia w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Zalasowej odbyła się debata klasowa w klasie VIa – na temat „Jak samodzielnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu”. Uczniowie zostali poinformowani o spotkaniu ustnie, a następnie przesłałam,  im maile z przypomnieniem o terminie spotkania. Debatę przeprowadzono w każdej klasie osobno.
Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada. Na tym spotkaniu wyjaśniłam uczniom cele i zasady projektu Szkoła z Klasą 2.0. Dowiedzieli się oni, że będą omawiać jeden z problemów do rozstrzygnięcia w czasie pracy nad projektem, a mianowicie „Internet - przyjaciel czy wróg?”. Następnie  rozdałam uczniom zagadnienia, nad którymi mieli się indywidualnie zastanowić:
1.      Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu i dlaczego?
2.      Z jakich portali najczęściej korzystasz – wymień ich dobre i złe strony?
3.      Wymień jakie normy powinny być stosowane w portalach społecznościowych?
4.      Jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci?
5.      Podaj propozycje wykorzystania zasobów TIK posiadanych przez naszą szkołę.
Zadaniem domowym uczniów było przemyślenie zagadnień i przesłanie opiekunowi grupy maila ze swoimi pomysłami na zapisy w Kodeksie.4Uczniowie zgłaszali propozycje pomysłów do kodeksu. Stwierdzili , że będą chcieli przygotować prezentacje multimedialne, scenki w których będą mogli pokazać plusy Internetu. Propozycji było wiele.
Do przeprowadzenia debaty klasowej wybrano dyskusję nieformalną, aby dać możliwość wypowiedzenia się jak największej liczbie uczniów.
Na początku drugiego spotkaniu  rozdałam uczestnikom wydruki ich maili z zapisami do Kodeksu. Uczniowie je odczytali, a następnie wspólnie zastanowili się, jak połączyć je w całość. Funkcję sekretarza grupy pełniła Anna Chaim w klasie VIa, która to spisały pomysły kolegów i koleżanek w formie roboczej wersji Kodeksu. Kolejnym krokiem uczniów będzie założenie bloga, na którym podzielą się swoimi pomysłami z innymi oraz przeprowadzenie debaty szkolnej. Uczniowie byli zainteresowani kodeksem , technologią informacyjną, największe kontrowersje wzbudziło wykorzystanie Internetu do ściągania plików, prawa autorskie, pewna anonimowość przestępców w sieci, trwała ozywiona dyskusja, jednakże uczniowie wykazali więcej plusów niż minusów Internetu.

 

Debata szkolna - sprawozdanie
Przygotowania do debaty szkolnej rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania z moją grupą w projekcie. Zastanawialiśmy się w jaki sposób zaangażować do debaty. To właśnie moja grupa miała brać w niej czynny udział.
            Odbyła się ona 27 stycznia 2011 roku. Na sali gimnastycznej zebrała się społeczność uczniowska klas czwartych, piątych i szóstych.
            Przedstawiciele klas szóstych przeprowadzili debatę „za i przeciw” pt. Internet   - przyjaciel czy wróg? Klasa VI a- moja grupa reprezentowana przez Krzysztofa Świnionogę i Wiolettę Lebryk broniła tezy, iż Internet to przyjazne człowiekowi medium. Ich argumenty odpierane były przez przedstawicieli klasy VI b (opiekun Agnieszka Nowak) Mateusza Tobjasza i Alberta Kuska, którzy zachwyt swych przeciwników odpierali wskazywaniem na zagrożenia płynące z sieci.
W trakcie debaty obserwatorzy, czyli pozostali uczniowie, zapisywali swoje spostrzeżenia w przygotowanych notatnikach dla poszczególnych klas.
Po zakończeniu debaty uczniowie klas szóstych przedstawili dwie scenki teatralne związane z możliwościami wykorzystania Internetu.
Moja grupa po scenkach odczytała wnioski, które zostały zapisane w notatnikach. Zwróciła przede wszystkim uwagę na to, aby każdy z uczniów kierował się w czasie korzystania z Internetu następującymi zasadami:
1.      Wykorzystuj  Internet do pogłebiania wiadomości
2.      Korzystaj ze stron dla dzieci i młodzieży, które są odpowiednie dla twojego wieku.
3.      Używaj kulturalnego języka w komunikowaniu się z innymi internautami.
4.      Sprawdzaj dane pobrane z Internetu.
5.      Nie przypisuj sobie materiałów znalezionych i skopiowanych z sieci.
6.      Nie  korzystaj sam  ze sklepów internetowych
7.      Nie umawiaj się z obcymi przez Internet
W taki oto sposób, została wypracowana propozycja Kodeksu 2.0, którą uczniowie zaakceptowali.
Sama biorąc udział w programie jestem otwarta na pomysły i propozycje uczniów. Chętnie udzielam porad i wskazuję na kolejne problemy do rozwiązania. Kontakty te są raczej interpersonalne uczeń – nauczyciel, ponieważ na naszym terenie występuje ograniczenie w dostępie do Internetu. Uczniowie przyjęli wystąpienia z żywym zainteresowaniem. Ostatecznie wnioski z debaty znajdą się w Kodeksie 2.0
W naszej szkole tylko uczniowie klas szóstych mają lekcje informatyki, a czwartoklasiści dodatkowe zajęcia (tylko w jednym semestrze - naprzemiennie). Uczniowie chcieliby korzystać z TIK na różnych przedmiotach, ale pracownia komputerowa jest jednocześnie wykorzystywana jako zwykła sala lekcyjna przypisana do konkretnej klasy – co utrudnia optymalne korzystanie z TIK. mam nadzieję ze sala zosstanie zwolniona na nasze potrzeby.
 

Zaloguj się