Debata

Autor: Monika Staruzik
Szkoła: Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach, Mokobody
Poziom edukacyjny: Gimnazjum
Obszary edukacyjny: Matematyka


 

Przed debatą klasową przygotowałam prezentację multimedialną, w której zawarłam informacje o idei programu oraz zasadach dotyczących Kodeksu 2.0. Następnie poinformowałam uczniów ustnie, że będę chciała porozmawiać z nimi na temat TIK w nauczaniu.
Aby przeprowadzić naszą dyskusję spotkaliśmy się 17 grudnia 2010 na pierwszej godzinie lekcyjnej. Klasa, z którą rozmawiałam liczy 20 uczniów. Zanim rozpoczęliśmy „zgłębianie” tematu, przedstawiłam uczniom przygotowaną prezentację. Po zapoznaniu się z ideą programu, uczniowie w parach zastanawiali się, jakie działania wykorzystywane przez nauczycieli (lub możliwe do wykorzystania) z nowoczesnych technologii podobają im się. Następnie ich pomysły na zasadzie burzy mózgów zostały zapisane na tablicy, aby po ich przeanalizowaniu jeszcze raz zastanowić się, pod którymi podpisałaby się większość uczniów klasy. W ramach tego zadania (poprzez głosowanie) ocenionymi pozytywnie zostały:
-możliwość wysłania przygotowanej pracy do nauczyciela drogą mailową;
-możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed sprawdzianem za pomocą wypełnienia testu on-line;
-możliwość nagrania przeprowadzonego doświadczenia z fizyki lub chemii a następnie prezentowanie nagrania innym klasom w roczniku;
-możliwość skorzystania z „podpowiedzi” nauczyciela, jakie strony warto odwiedzić poszukując informacji z danego przedmiotu;
-przeprowadzanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
Dość długo zatrzymaliśmy się, w swoich rozważaniach, nad możliwością korzystania, np. z telefonu. W przepisach szkolnych mamy całkowity zakaz używania telefonu komórkowego przez uczniów, ale uczniowie zdecydowali, że nagranie czegoś służącego innym- to szczytny cel i nauczyciele powinni "przymknąć oko".
Uczniowie klasy, w której odbywała się debata skupili się nad problemami:
-Ucz i ucz się z TIK.
„Gdyby były zadania powtórzeniowe przed klasówką w Internecie, to człowiek częściej by do nich zajrzał, mógł się do kogoś zwrócić o pomoc.”
„Skoro nie można przeprowadzać doświadczeń na każdej lekcji, bo brakuje czasu na inne rzeczy, to nauczyciel mógłby nagrać w jednej klasie a potem pokazywać w innych.”
-Komunikujmy się.
„Możliwość komunikowania się z nauczycielem mailowo rodzicom pozwoliłaby uniknąć kłótni na wywiadówkach.”
-Bądź bezpieczny w sieci.
„Z tego co Pani mówi nam na informatyce, cały czas widać, że jeszcze wiele musimy się nauczyć jak pilnować swojego bezpieczeństwa w sieci. Fajny był ten program „Znajomi- nieznajomi”.”
Ze względu na fakt, że klasa „nie jest wyrywna” do pracy, na tej pojedynczej rozmowie się zakończyło.
Brak zainteresowania TIK w szkole, wynika przede wszystkim z faktu, iż wiele dzieci pochodzi z biednych rodzin, o niskich aspiracjach życiowych, bez wzorców zorientowanych na naukę, patologicznych. Dlatego też, uważam, że trudno będzie stworzyć u nas Kodeks 2.0, taki z prawdziwego zdarzenia. Owszem, są osoby chętne do pracy, ale stanowią one 15-20% całej społeczności uczniowskiej. Barierą we wprowadzaniu w życiu kodeksu może być również fakt, że ok. 60% uczniów nie posiada dostępu do Internetu.

 Jestem jedynym nauczycielem ze szkoły biorącym udział w Szkole 2.0, dlatego też relacja z debaty szkolnej nie różni się od tej, którą zamieściłam w zakładce koordynatora.

Ze względu na fakt, że większa część uczniów spotkania w tak licznym gronie traktuje jako spotkania towarzyskie, które jak wiadomo nie sprzyjają sensownej pracy nad poważnymi zagadnieniami, „trójki klasowe” były odpowiedzialne za podjęcie tematu na forum klasowym, aby wyniki tej pracy przedstawić na spotkaniu. Wcześniej, uczniowie ci, mogli zapoznać się z informacjami, przygotowanymi przeze mnie w formie ulotek, aby „wiedzieć o czym dyskutować”.
Na spotkanie, które odbyło się 11 lutego 2011 r., przybyli uczniowie, którzy faktycznie chcieli porozmawiać i podzielić się swoimi pomysłami (27 osób- po trzech przedstawicieli z każdej klasy (no prawie z każdej, bo 3b miała klasówkę). Stanowili oni 14% społeczności szkolnej). Na początku wykorzystałam wcześniej przygotowaną prezentację, aby przypomnieć co chcemy osiągnąć.
Rodzaj debaty określiłabym jako mieszany= panel+nieformalna. Uczniowie, podzieleni na grupy 3-osobowe „zmierzyli się” ze wszystkimi problemami do rozstrzygnięcia, czyli 7 punktami kodeksu (każda grupa nad 2 problemami), a następnie wspólnie omówili wyniki swoich rozważań. Jedne zagadnienia zostały przez nich potraktowane bardziej wnikliwie, inne pobieżnie, ale praktycznie każdy z nich znalazł swoje odzwierciedlenie w jakimś zapisie, pomyśle.
Propozycje uczniów:
„Zajęcia dodatkowe powinny odbywać się przez Internet. Ułatwiłoby to możliwość zadawania pytań nauczycielowi. A co najważniejsze, każdy byłby w domu.”
„Uważamy, że warto byłoby zorganizować np. „club Internetu dla starszych”, ponieważ dzięki temu zyskaliby większą znajomość korzystania z Internetu, mieliby zapewnioną większą możliwość porozumiewania się ze znajomymi, oraz satysfakcję, że dobrze wykorzystują swój wolny czas.”
„Stwórzmy i rozpropagujmy poradnik dotyczący bezpieczeństwa w sieci.”
„10 przykazań jak korzystać rozsądnie z informacji znajdowanych na stronach internetowych.”
„Zanim zaczniesz „ściągać”…”
Pomysły zostały przyjęte pozytywnie przez pozostałych uczestników, no a oprócz tego było trochę śmiechu…

Zaloguj się