Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Ewa Konieczna
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu, Sosnowiec
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6


Co planujemy?

 

„Od zawsze zdrowi” jest projektem propagującym oraz kształcącym umiejętności dbania o higienę ciała, pożywienia, otoczenia, gdyż wiadomo, że nie wystarczy znać zasady trzeba jeszcze umieć je stosować. Każdy nauczyciel/ uczestnik projektu wraz z wybraną przez siebie grupą uczniów opracowuje oraz prezentuje zadania związane z tematem promowania zdrowego stylu życia. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie klas I - VI wykonają trzy konkurencje,  na podstawie których (wyników) wylonimy najbardziej usportowioną klasę.

Cele ogólne:

 

 


Co zrobiliśmy?

Na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 1 - 3 nauczyciele kształcenia zintegrowanego w klasach 4 -6 nl. wf przeprowadzili testy sprawnościowe w 3 konkurencjach :

bieg na 30 m

rzut piłka lekarską

skok w dal z miejsca

Każdy uczeń w szkole uzyskany wynik mial zapisany.Nastepnie 1 czerwca W Dziń Dziecka 5 najsprawniejszych chłopców i 5 dziewczynek rywalizowalo o tytuł najbardziej usportowionej klasy.

 


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Uczniowie klas IV – VI zebrali oraz opracowali wyniki konkurencji sportowych: bieg na 60m,rzut piłką lekarską oraz skok w dal z miejsca. Konkurencje sportowe odbyły się podczas zajęć wychowania fizycznego i Dnia Dziecka natomiast wyniki zostały opracowane na zajęciach matematyki a następnie przedstawione w formie plakatów.

Wyniki poszczególnych klas przedstawiłam na Szkolnym Festiwalu Nauki.


Zaloguj się