Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Małgorzata Forczek
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem, Tuszów Narodowy


Co planujemy?

Klasa II pod opieką wychowawcy i nauczyciela przyrody realizuje projekt "Bociany Białe z wizytą w naszej miejscowości". Projekt oparty jest na kilkutygodniowej obserwacji ciągłej terenu. Uczniowie obserwują przylot bocianów do gniazd, śledzą ich codzienne życie w gnieździe, itp.Klasa trzecia pod opieką wychowawcy  będzie realizować projekt "Mali naukowcy". W ramach projektu uczniowie zdobędą dodatkową wiedzę, eksperymentując i robiąc proste doświadczenia z zakresu przyrody, chemii i fizyki.Uczniowie klasy VI będą zajmować się prawami człowieka.Natomiast chętni uczniowie klas starszych będą szukać matematyki w otaczającym nas świecie.Najciekawsze elementy swoich projektów  uczniowie zaprezentują na Szkolnym Festiwalu Nauki, który odbędzie się w ostatnich dniach maja.


Co zrobiliśmy?

Uczniowie klasy II obserwowali wybrane gniazdo bocianie. Obserwowali codzienne zachowanie bocianów, z niecierpliwością czekali na pierwsze młode bocianki. Dzięki wywiadom poznali wiek gniazda itp. Raz w tygodniu odbywały się konsultacje, na których dzieci zdawały relacje z obserwacji, spostrzeżenia, redagowały wnioski na wspólnie postawione pytania badawcze. Po zebraniu faktów, dzięki obserwacji, uczniowie przygotowywali się do prezentacji. Wspólnie opracowali scenografię, kostiumy, dodatkowe ciekawostki, a przede wszystkim własne spostrzeżenia.

Klasa III wykonywała szereg doświadczeń i eksperymentów związanych z następującymi zagadnieniami: ocieplanie domów styropianem, skład powietrza, zjawisko powstawania tęczy, źródła zanieczyszczania powietrza, efekty przepływu prądu, itp. Wybrano doświadczenia na szkolny festiwal nauki.
Uczniowie biorący udział w projekcie matematycznym „Matematyka w otaczającym świecie”.  wyszukali min. informacji na temat symetrii znakach drogowych, ornamentach, literach alfabetu, logach firm samochodowych, przyrodzie, flagach. Zorganizowali wycieczkę z aparatem fotograficznym po najbliższej okolicy, w poszukiwaniu matematyki. Odwiedzili park miniatur w Inwałdzie, aby poszukać w nim elementów matematycznych. Klasa V i VI wykonała posadzki, na których można znaleźć dużo matematyki np. przesunięcia, symetrię.
Najstarsi uczniowie naszej szkoły wyszukali w internecie dokumentów dotyczących praw człowieka. Dzieci jako najistotniejszą uznały Powszechną Deklarację Praw Człowieka i po omówieniu okoliczności w jakich ona powstała, zabrały się do jej przeczytania. Następnie zajęli się prawami dziecka. Wykonały piękne plakaty pod hasłem "Jestem dzieckiem mam prawo do..." Po zakończeniu tego etapu dzieci przystąpiły do poszukiwania krajów, w których łamane są prawa człowieka oraz w jaki sposób to się dzieje. Następnie przygotowały broszurę zamieszczono szereg sposobów na przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka.

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Szkolny Festiwal Nauki odbył się 16 czerwca. Dzieci przedstawiły wszystkim zebranym tematykę i cele projektów. Uczniowie klasy II przedstawili zbadane fakty, ciekawostki, osobliwości z życia tych ptaków, przyczyny zmniejszającej się liczby tych ptaków, przyczyny opuszczania gniazd itp. .Dla uatrakcyjnienia prezentacji uczniowie przebrali się w kostiumy przypominające bociany. Prezentację wzbogacono opowiastkami o miejscu bociana w  tradycji  polskiej wsi, oraz przysłowiami o tych ptakach . Klasa III przedstawiła ciekawe doświadczenia i eksperymenty, które zaciekawiły wszystkich.Uczniowie klasy IV i V zaprezentowali zrobione przez siebie symetryczne wycinanki, opisali sposób ich wykonania oraz wskazały osie symetrii. Zaprezentowali symetryczne logia firm samochodowych. Prezentacja multimedialna  przybliżyła wszystkim zebranym pojęcie symetrii. W prezentacji zaprezentowano  wiele ciekawych zdjęć, wiadomości na temat zabytków architektury, zwierząt, roślin posiadających oś symetrii. Wykonano ciekawe gazetki, plakaty, itp.Uczestnicy projektu z klasy VI omówili szczegółowo temat praw człowieka posiłkując się przygotowanymi plakatami. Na końcu prezentacji każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę, która zwierała wskazówki jak możemy pomóc tym, których prawa są łamane oraz jak unikać tego procederu w naszym środowisku. Prace uczniów  zdobiły szkolny korytarz przez trzy dni, dzięki czemu każdy przebywający w naszej szkole mógł się z nimi zapoznać.


Zaloguj się