Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Halina Baranowska
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu, Wałbrzych


Co planujemy?

Szkolny festiwal odbędzie się w kwietniu. Planujemy przedstawić wyniki prac uczniów i nauczycieli biorących udział w programie pozostałym uczniom tak, aby jak najwięcej z nich zapoznało się z tematyką projektów. Chcemy, aby festiwal pokazał, że myślenie wykorzystujemy nie tylko do rozwiązywania zadań matematycznych, ale i podczas zabawy (łamigłówki, układanki, szarady) oraz w sytuacjach życia codziennego.

Festiwal będzie składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie wezmą udział w warsztatach tematycznych, a w drugiej zaprezentują wyniki swoich projektów. Planujemy również przeprowadzenie konkursów.

Tematyka festiwalu dotyczyć będzie zabaw matematycznych "Rusz głową - myślenie nie boli". Festiwal będzie okazją do nawiązania ścisłej współpracy ze szkołą w Hradec Kralove, w ramach wymiany między szkołami. Gośćmi festiwalu będą uczniowie z Czech, ich opiekunowie, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, rodzice i nauczyciele.


Co zrobiliśmy?

W przygotowaniach do festiwalu uczestniczy 5 grup uczniów z klas IV-VI pod opieką nauczycieli: pani Aldony Kaczmarczyk i pana Piotra Perkowskiego. Grupy pani Kaczmarczyk przygotowują zajęcia warsztatowe dla młodszych kolegów:

1. Sudoku

2. Zadania Architekta

3. Tangramy

Grupy pana Perkowskiego przygotowują prezentacje na temat:

1. BMI naszej szkoły

2. Nasza szkoła w liczbach

Przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo postanowiliśmy rozszerzyć festiwal o wizytę uczestników w Parku Nauki i Techniki "Explora Park".


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Szkolny festiwal "Rusz głową - myślenie nie boli" odbył się 16 kwietnia 2009 roku w naszej szkole. Zgodnie z założeniami gośćmi byli uczniowie z Hradec Kralove wraz z opiekunami oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

Zespoły uczniowskie zaprezentowały wyniki swojej pracy. "Mistrzowie" poszczególnych gier matematycznych wraz ze swoimi asystentami przeprowadzili warsztaty, w czasie których zaprezentowali zasady poszczególnych gier i zorganizowali rozgrywki. Dodatkową trudnością była bariera językowa, z którą uczniowie dali sobie świetnie radę. Okazało się, że język matematyki jest ponad granicami. W trakcie rozgrywek pełnili rolę pomocników wskazując najwłaściwszą i najkrótszą drogę rozwiązywania napotykanych problemów. Za poszczegóne warsztaty odpowiedzialni byli:

1. Sudoku - Ania, kl. V, Weronika, kl. IV

2. Zadania architekta - Filip, kl. V, Ewa, kl. VI

3. Tangramy - Szymon, kl. IV, Angelika, kl. VI

Dwie kolejne grupy uczniów przedstawiły wyniki swoich prac w formie prezentacji multimedialnych na temat:

1. BMI naszej szkoły - Przemek i Grzesiek, kl. IV

2. Nasza szkoła w liczbach - Malwina i Mateusz, kl. VI

Dodatkowo nauczyciele matematyki przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje na temat:

1. Złudzenia optyczne

2. Ład i porządek w przyrodzie

3. Fraktale - matematyczne kwiaty

Na zakończenie festiwalu wręczono nagrody i dyplomy wyróżniającym się uczniom, biorącym udział w programie. Następnie wszyscy udali się do Parku Nauki i Techniki "Explora Park" mieszczącym się niedaleko szkoły.

Festiwal podobał się uczniom, o czym świadczą ich wypowiedzi w trakcie zajęć, jak i podczas wizyty w Explora Park. Wszyscy zgodnie podkreślali, że z matematyką można miło spędzić czas i jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu.

Największym zainteresowaniem cieszyły się układanki i łamigłówki, a także ciekawe prezentacje opisujące szkołę poprzez otaczającą nas przyrodę.

Mamy nadzieję, że festiwal rozbudził w uczniach nowe zainteresowania i będzie inspiracją do samodzielnych poszukiwań i doświadczeń.


Zaloguj się