Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Aldona Kaczmarczyk
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu, Wałbrzych
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Matematyka


Co planujemy?

Planujemy rozwijać umiejętność logicznego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych gier matematycznych oraz wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między uczniami.

W tym celu będą stwozone 3 grupy na poziomie klas, które podczas warsztatów matematycznych zaliczają poszczególne etapy. Wprowadzony element rywalizacji zmobilizuje uczniów do większego wysiłku.


Co zrobiliśmy?

Uczniowie poznali zasady rozwiązywania:

1. sudoku

2. obrazki logiczne

3. zadania architekta

4. wielokropki

5. tangramy

6. układanki HAPPY

Uczniowie ćwiczą i przygotowują się do zaliczenia poszczególnych konkurencji.


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

W ramach festiwalu odbył się konkurs na trzech poziomach nauczania, w czasie którego wyłoniono mistrzów każdej konkurencji. Następnie mistrzowie pod okiem nauczyciela poprowadzili warsztaty dla młodszych kolegów, w czasie których podzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.


Zaloguj się