Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Maria Popławska de Guevara
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 85, Warszawa
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Humanistyka


Co planujemy?

Wiem, że dużą trudność sprawia dzieciom teoria literatury dlatego, też kiedy szkoła podstawowa była 8-letnia, napisałam na użytek moich uczniów scenariusz pod roboczym tytułem "W świecie literatury", aby dostosować się do tematu mitologii postanowiłam go trochę skrócić i dostosować go do wiedzy piątej klasy, gdyż często widzę, że trudnością jest ropoznanie czy to epika (proza) czy poezja (liryka) nie mówiąc już o takich gatunkac jak bajka czy baśń


Co zrobiliśmy?

Zapytałam uczniów czy chcą wziąść udział w szkolnym festiwalu nauki. Chcieli. Następnie powiedziałam im, że przygotuję tekst i powiem im jakie mogą być do ich roli rekwizyty ale zaproponowałam im również, żeby sami myśleli nad kostiumami i rekwizytami. I tak się zaczęło. NIe powiem, że było łatwo ale się opłaciło. Próbowałam wtłumaczyć zależność pomiędzy rodzajami a gatunkami na przykładzie związków rodzinnych. 


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Moja klasa była grupą zamykającą festiwal. Rozpoczęła "Matka Litertura", która przedstawiła swoje dzieci. "Dramat", za którym kroczyły w maskach teatralnych wesoła "Komedia" i smutna "Tragedia". Następnie Literatura zauważyła zbliżającą się "Epikę" wraz z jej pociechami: Powieścią, Mitem,  Baśnią, Legendą i Artykułem. Po chwili pokazała "Liryka" i jej gromadka: Hymn, Psalm, Tren, Pieśń, Fraszka, Bajka. Dzieci przemieszczały się na scenie pokazując plecy z napisem - nazwą prezentując cechy gatunku i charakterystyczne dla danego gatunku fragmenty utworów. Jakie ewaluację mojego pomysłu przyjęłam lekcję powtórzeniową w 3-4 dni później, kiedy to na lekcji mowa była o teorii literatury (należało rozpoznać rodzaj i gatunek), a jeden z uczniów powiedział te słowa: "Nie wiem kim byłaś i w czyjej rodzinie na festiwalu". I od razu wszystko stało się jasne. A ja wiem, że ta zabawa w literaturę zdała egzamin.


Zaloguj się