Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Tomasz Pawlus
Szkoła: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.S.Konarskiego STO, Katowice
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Humanistyka


Co planujemy?

WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA

„(Po)twory fantazji”

 

1. ZA-CZYTANI

Chętni uczniowie z klas 4-6 przygotowują różnego rodzaju wiadomości i materiały,które są potrzebne do wzięcia udziału w warsztatach kreatywnego pisania. Hasłem wywoławczym warsztatów są (Po)twory fantazji.

2. ŚWIĘTO KSIĄŻKI

Bardzo ważnym etapem tego przedsięwzięcia jest 24 kwietnia 2009 (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich). Uczniowie mają za zadanie przygotować na ten dzień plakaty, których głównym założeniem jest reklamować ulubioną, fantastyczną (!) książkę. Na 24 kwietnia zaplanowana jest szkolna wystawa tychże prac.

3. PIÓRO, KARTKA I OCEAN WYOBRAŹNI

Kolejnym punktem programu są warsztaty kreatywnego pisania. Uczniowie podzieleni na dwie grupy (przewidziane sa dwa terminy warsztatów) zbiorą się w wyznaczonym uprzednio miejscu i określonym czasie, by sprawdzić swoje umiejętności pisania oraz zgłębić tajniki tworzenia opowiadań. W zamierzeniu warsztaty mają zająć pięć jednostek lekcyjnych, z których dwie pierwsze przeznaczone będą na prezentację multimedialną przedstawianą pod nadzorem nauczyciela polonisty (część teoretyczna), zaś trzy ostatnie to indywidualne powoływanie do życia fikcyjnych światów (część praktyczna).

4. SZKIEŁKO I OKO

Następnym krokiem będzie poddanie uczniowskich artefaktów oglądowi znawców. W jury zasiądą nie tylko poloniści, ale również krytyczne "oko" z zewnątrz (opowiadania będą oceniane przez specjalistów m.in. wykładowców z Uniwersytetu Śląkiego)

5. BAL POTWORÓW ALBO WIECZÓR PROZY

Przedostatni etap projektu zakończy niezwykle ekscytujący wieczór prozy, na który zostaną zaproszeni uczniowie szkoły, rodzice, grono pedagogiczne oraz jury. Gwoździem programu będzie czytanie przez uczniów uprzednio napisanych opowiadań, z kolei poszczególnym aktom lektury towarzyszyć będą utwory muzyczne autorstwa innych uczniów. Najlepsze teksty zostaną rzecz jasna nagrodzone.

6. CZERNIENIE PAPIERU PO RAZ DRUGI

Na zakończenie, które mam nadzieję będzie początkiem nowych tekstowych przygód, opowiadania zostaną wydrukowane. Wydany w formie quasi-książkowej zbiór opowiadań uczniów będzie następnie wystawiony na szkolnej aukcji charytatywnej, zaś zebrany dochód przeznaczony potrzebującym.


Co zrobiliśmy?

24 kwietnia 2009

Tego dnia miało miejsce pierwsze niezwykle istotne wydarzenie projektu - wystawa plakatów reklamująca (tj. zachęcająca do czytania) ulubioną lekturę konkretnego ucznia. Proces tworzenia plakatów jak i sama wystawa odbyły się również pod nadzorem nauczyciela plastyki - mgr Barbary Giezek, jako że prace miały charakter interdyscyplinarny.

04 maja 2009

Odbyły się długo wyczekiwane warsztaty kreatywnego pisania. Warsztaty odbyły się zgodnie z planem tuż po weekendzie majowym. Uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli najpierw w zajęciach teoretycznych, po czym przez cztery godziny pisali samodzielnie swoje opowiadania. Na zakończenie oddali swoje prace do sprawdzenia wcześniej wybranej komisji.

 


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

26 maja 2009

Nadszedł uroczysty dzień. Po zajęciach szkolnych w uroczystej atmoseferze sali teatralnej doszło do upublicznienia literackich artefaktów wybranych uczniów. Młodocianych lektorów wysłuchali w skupieniu i z miłym zaskoczeniem: Dyrekcja Szkoły, uczniowie SP oraz rodzice. Były nagrody, owacje, wyrazy uznania, ale także pytania i rozmowy na temat sztuki pisania i ewentualnych planach na przyszłość szkolnych literatów. Na koniec dodać warto, iż naukowy prestiż tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy, zapraszając na festiwal profesjonalistów w dziedzinie literatury. I tak teksty dzieci poddane zostały krytycznej analizie przez dr Krytynę Koziołek (wykładowca UŚ, dydaktyk), doktorantkę mgr Annę Klamecką (wykładowca UŚ, feministka) oraz doktoranta Wojciecha Rusinka (wykładowca UŚ, krytyk literatury).


Zaloguj się