Wiosna w mojej miejscowości- szkoła podstawowa, " A jednak można..." - gimnazjum


Autor: Agnieszka Szyndler
Szkoła: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Sępopol
Poziom edukacyjny: Gimnazjum
Obszary edukacyjny: Nauki przyrodnicze

Słowa kluczowe: Szkoła Podstawowa, geografia, Przyroda, Gimnazjum, nauki przyrodnicze, przyroda kwiaty, zieleń, człowiek zainteresowania, hobby,


Co planujemy?

W związku z tym ,iż pracuje w zespole szkół realizowała wraz z uczniami jednocześnie dwa różne projekty. W szkole podstawowej obserwowaliśmy przyrodę oraz dokumentowaliśmy jej " budzenie się" wiosną do zycia. Natomiast z młodzieżą gimnazjalna zajęliśmy sie tematem stagnacji obszarów popegerowskich, czyli środowiska w jakim przyszło nam żyć. Dlatego też będę w poszczególnych opisach relacjonowała co zaplanowaliśmi i co zrobiliśmy w poszczególnych grupach wiekowych.

" Wiosna w mojej miejscowości"- szkoła podstawowa

Celem głównym projektu jest rozbudznie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, współpracy w grupie, selekcjonowanie informacji.Pracą nad projektem zajęły się trzy osobowe drużyny z poszczególnych klas . Uczniowie rozpoczynając naukę w II semestrze jednocześnie mieli za zadanie szukać oznak wiosny i zbierać materiały w postaci zdjęć do albumów. Wyznaczyliśmy sobie czas do 10 kwietnia 2009 na podpatrywanie przyrody, konsultacje oraz wykonanie potrzebnych do stworzenia albumów zdjęć.

" A jednak można...' - gimnazjum

 Obszary popegerowskie to przeważnie środowisko ludzi ubogich, żyjących w takim " letargu", ludzi którym nic nie chce się robić, którym nic się nie " opłaca". Zadanie uczniów było dotarcie do takich osobowości, które przeczą tej ogólnej opinii. Chcieliśmy pokazać całej społeczności szkolnej, że jak się che to mozna rozwijać swoje zainteresowania, umiejetności  i stąd tytuł naszego projektu ' A jednak można..."


Co zrobiliśmy?

" Wiosna w mojej miejscowości"

Pierwszą fazą wejścia w realizajcę projektu było zainteresowanie tą tematyka i zaproszeniem do współpracy rówieśników z innych szkół podstawowych w gminie. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej obserwacjii przyrody, odbyła się wycieczka do " Rezerwatu Zródeł rzeki Łyny".I zaczęło się ..Uczniowie bardzo chętnie dzielili się zebranymi informacjami. Przynosili lub pokazywali mnóstwo zdjęć. I tak wyglądała nasza praca przez kilka tygodni.

" A jednak można..."

Uczniom bardzo spodobał sie pomysł i praca nad takim projektem. Nie obyło się bez obaw; czy poradzą sobie z tak rudnym tematem, jak zareaguje środowisko,czy zauważone i wybrane osoby będą chciały współpracować. Pełni niepokoju uczniowie rozpoczęli pracę. Najdłuższym okresem był wybór ciekawych osób, o których wykonywali pracę, októrych warto mówić i ich przedstawiać. Już po kilku tygodniach drużyny z wielkim entuzjazmem  informowały nas o tym, że rozmawiały już z wybranymi ludźmi, umówiiły sie na przeprowadzenie wywiadów itp. 


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Podsumowanie pracy nad projektami w obydwu grupach wiekowych przebiegało bardzo podobnie.Wspólnie z koleżanka, z którą opiekowałam sie uczniami pracującymi nad projektami zorganizowałyśmi konkursy przy okazji, których byly prezentowane efekty wielotygodniowych prac.

Szkoła podstawowa.

Gminny konkurs ( ponieważ brały udział drużyny ze szkól z całej gminy) matematyczno-przyrodniczy przebiegał dwuetapowo. Podczas pierwszego etapu uczniowie wspólnie drużynowo rozwiązywali test. W oczekiwaniu na wyniki chętnie młodziez chętnie opowiadała o swoich wrażeniach towarzyszących im podczas pracy nad projektem, o ciekawych i śmiesznych przygodach, które ich spotkały.

Gimnazjum.

Tutaj również odbył się konkurs matematyczno- przyrodniczy , podczas którego uczniowie przedstawiali swoje prezentacje multimedialne. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie wśród rówieśników oraz podziw za rzetelną i ciekawie wykonana pracę.


Zaloguj się