Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Michał Bartosz Mojski
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Łuków


Co planujemy?

 

 Zamierzamy zająć się następującymi projektami:

1. „Moje 20 lat wolności”, dotyczący przemian demokratycznych w Polsce 1989 r. – szukanie świadków historii, wywiady, debata o Okrągłym Stole, przypomnienie rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., prezentacja na festiwalu – odpowiedzialni: klasa I B, III B: Bartosz Rak, Katarzyna Piszcz, Katarzyna Borkowska, Blanka Głuchowska, Paweł Pyszel, opieka: Michał Mojski.

 

 

2. „Spotkanie z filozofią Marka Aureliusza” – analiza „Rozmyślań”, dziejów Cesarstwa Rzymskiego, dyskusja o aktualności poglądów stoickich myśliciela we współczesnej Polsce, prezentacja na festiwalu – odpowiedzialni: klasa I B, II B: Magdalena Augustyniak, Magdalena Siatkowska, Weronika Guz, opieka: Michał Mojski.

 

 

3. „Patrz i zmieniaj” – udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej, dotyczącym edukacji globalnej, przygotowanie zajęć na podstawie filmów dokumentalnych w czasie lekcji i w czasie zajęć pozalekcyjnych, warsztaty o Białorusi, prezentacja na festiwalu – odpowiedzialni: harcerze z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza: Paweł Pyszel, Paulina Jezierska, opieka: Michał Mojski.

 

4. „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – zajęcia o roli Parlamentu Europejskiego, symulacja rozmów z europosłami, pisanie petycji Komisji ds. Petycji, gra o Parlamencie, udział w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”, prezentacja na festiwalu – odpowiedzialni: harcerze z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza: Konrad Łukasiewicz, Magdalena Siatkowska, Magdalena Augustyniak, Anna Maksim, opieka: Michał Mojski, Anna Kozioł.

 

 

5. „Ziemia łukowska wczoraj i dziś” – poszukiwanie materiałów o przeszłości Ziemi Łukowskiej, przygotowanie księgi wspomnień, wystawa ze zdjęć archiwalnych i współczesnych miejsc na terenie powiatu, prezentacja multimedialna, udział w festiwalu – odpowiedzialni: klasa I i, II e, II i: Iga Pasikowska, Karolina Pawluczuk, Joanna Konstanta, Artur Szaniawski, Filip Tomasiewicz, Jakub Skwarek, Anna Kamecka, Małgorzata Gryczka, Magdalena Puchacz, Anita Pałucka, Maciej Rosłoń, opieka: Anna Kozioł.

 

 

6 „Dziennikarskie próby” – ćwiczenie rozmaitych gatunków dziennikarskich: reportażu, felietonu, wywiadu i innych, składanie, redakcja i korekta gazety szkolnej „Tak!”, podejmowanie aktualnych tematów, prezentacja na festiwalu, odpowiedzialni: Michał Sobolewski, Berenika Bielecka, opieka: Edyta Salamończyk, Michał Mojski.

 

Szczegółowe informacje: www.1lo.lukow.pl

 


Co zrobiliśmy?

 

1. „Moje 20 lat wolności” - uczniowie przeprowadzili wywiady ze świadkami historii, zostały one skierowane do publikacji w gazecie szkolnej „Tak!”. Szczególnie w działalności dziennikarskiej wyróżniły się Ewa Janowska, Weronika Guz i Anna Małecka. 7 kwietnia 2009 r. obyła się debata „Kwadratura koła, czyli czy Okrągły Stół zakończył się sukcesem?” w ramach inicjatywy Razem’89. Kolejny etap projektu to obchody 20 rocznicy pierwszych wolnych wyborów, zwłaszcza kampania informacyjna, przygotowanie wlepek.

 

2. „Spotkanie z filozofią Marka Aureliusza” – cykl zajęć o Marku Aureliuszu i jego ideach, zawartych w „Rozmyślaniach”, powstały eseje, które cytaty z dzieła porównywały z poglądami na życie współczesnych Polaków. Szczególnie wyróżniły się: Weronika Guz i Dominika Krawczyk.

 

 

3. „Patrz i zmieniaj” – odbyły się lekcje i zajęcia pozalekcyjne, podczas których debatowano o takich problemach jak ubóstwo, dostęp do wody pitnej, problemy demokratyzacji. Zorganizowano warsztaty o Białorusi z udziałem studentki filologii słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Joanny Sypiańskiej, która przebywała na stypendium w Mińsku. Przeprowadzony został projekt „Brzemię białego człowieka” o sytuacji w wybranych państwach postkolonialnych. Szczególnie aktywni uczniowie to: Paulina Jezierska i Paweł Pyszel.

 

 

4. „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – zajęcia o roli Parlamentu Europejskiego w czasie lekcji i poza nimi, przeprowadzenie młodzieżowych wyborów – maj – czerwiec 2009 r. Szczególnie aktywni uczniowie to: Konrad Łukasiewicz, Magdalena Siatkowska, Magdalena Augustyniak, Anna Maksim.

 

 

5. „Ziemia Łukowska wczoraj i dziś” – przeprowadzono badania źródłowe, przeprowadzono wywiady, zostały zrobione zdjęcia i wystawa udostępniona społeczności szkolnej 18 kwietnia 2009 r., przygotowano prezentację multimedialną.

 

6. „Dziennikarskie próby” – uczniowie zapoznali się z różnymi gatunkami dziennikarskimi, ich prace zostały opublikowane w gazecie „Tak!”.

 


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

 

Szkolny Festiwal Nauki odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie dn. 16 czerwca 2009 r. pod hasłem „Jarmark kreatywności”. Podsumował projekty realizowane w czasie realizacji programu „Szkoła Myślenia”. Promował twórcze myślenie jako istotną umiejętność we współczesnym świecie.

 

Uczestnicy podczas festiwalu mogli miedzy innymi zapoznać się ze zdjęciami starego i obecnego Łukowa. Rozwiązywali również rozmaite zagadki logiczne. Pedagog szkolna, Monika Łukasik wspomogła festiwal poprzez przygotowanie testów psychologicznych dotyczących na przykład kreatywności czy inteligencji wielorakiej, przekazała informacje o pracy mózgu i jego półkul. Komputerowcy zmierzyli się z zadaniami gry o Parlamencie Europejskim. Można było dostać cukierka, jeśli właściwie uzupełniło się wykropkowaną myśl Marka Aureliusza. Na zainteresowanych czekały także wlepki, dotyczące Okrągłego Stołu, wyborów 1989 r. To właśnie wlepki i słodkości z Markiem Aureliuszem cieszyły się największą popularnością.

 

Festiwal przeznaczony był głównie dla uczniów I LO, ale odwiedzili go także uczniowie innych szkół np. IV LO. Młodzież odpowiedzialna za „Jarmark kreatywności” to: Bartosz Rak, Katarzyna Piszcz, Katarzyna Borkowska, Blanka Głuchowska, Konrad Łukasiewicz, Magdalena Augustyniak, Magdalena Siatkowska, Anna Maksim, Radosław Skorupa. Nauczyciele koordynujący to: Anna Kozioł, Monika Łukasik, Michał Mojski i Edyta Salamończyk.

 


Zaloguj się