Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Joanna Grzanka
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie, Zelów
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Matematyka


Co planujemy?

 

Razem z panią Agatą Twardowską - nauczycielką matematyki przeprowadziłyśmy szkolny konkurs Czytam-Myślę-Wiem. Odbył się on już po raz czwarty. W konkursie mogły wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów, zgodnie z załączonym regulaminem. Prezentujemy również przykładowy zestaw zadań dla klasy 4.

Zadania, które pojawiły się na tym konkursie były przygotowane przez nauczycielki-opiekunki konkursu. Propozycje zadań ćwiczących myślenie przestawiłyśmy na gazetce szkolnej na początku kwietnia, tak aby uczniowie mogli samodzielnie poszukiwać ciekawych zadań i w ten sposób dobrze przygotować się do konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie uczniowie musieli również utworzyć trzyosobowe zespoły, ale regulamin przewidywał, że średnia ocen uczniów z matematyki nie może być większa niż 4. Zatem nie było to aż takie proste i wymagało od uczniów zaangażowania. W czasie przygotowań do konkursu otrzymałyśmy od uczniów wiele ciekawych zadań, rebusów i zagadek, które mogłyśmy wykorzystać przy przygotowaniu arkuszy konkursowych.


Co zrobiliśmy?

 

Nasze działania odbywały się zgodnie z harmonogramem. 18 maja odbyła się indywidualna część naszego konkursu. Jej wyniki zostały opublikowane na gazetce szkolnej. 25 maja odbyła się część grupowa.

 

Inne działania, które nie zostały uwzględnione w planach przedstawionych zadań przygotowanych w Szkole Myślenia, a które pokazują, że w naszej szkole uczmy uczniów samodzielności i myślenia. Działania te zaplanowałyśmy na początku roku szkolnego lub są ujęte w programie zajęć pozalekcyjnych.

 

1. Cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI realizowanych na zajęciach koła matematycznego dotyczących liczby pi. (Na zajęciach koła uczniowie przygotowują się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kangur Matematyczny”.)

 

Na jednych z marcowych zajęć (po konkursie, w oczekiwaniu na wyniki) powiedziałam uczniom, że chciałabym aby dowiedzieli się czegoś o liczbie pi. Poprosiłam również o pomysły na kilka zajęć. Wiedziałam, że jest to dość trudne dla uczniów w szkole podstawowej i znajdą wiele zbyt trudnych sformułowań i trudno im będzie samodzielnie wykonać zadanie. Na kolejnych zajęciach uważnie wysłuchaliśmy wszystkich zebranych informacji, niektóre tłumaczyłam i objaśniałam. Ustaliliśmy plan kilku zajęć: doświadczalnie wyznaczyć liczbę pi, przygotować plakat o jej historii oraz wiersze-teksty ułatwiające zapamiętanie jej rozwinięcia dziesiętnego.

            Przygotowaniem części doświadczalnej zajęli się dwaj chłopcy. Przygotowali kilkanaście okręgów o różnych promieniach, różne nici, włóczki, sznurki oraz linijki. Poprosili uczestników zajęć aby zmierzyli (możliwie najdokładniej) długości tych okręgów i zapisali wyniki pomiarów. Po zakończeniu tej żmudnej pracy nastąpił moment prawdy: należało podzielić długość okręgu przez długość średnicy. I wtedy okazało się, że otrzymano różne wyniki, a wynik 3,1 tylko w jednym przypadku. Nastąpiła dyskusja na temat powodów oraz tego co można by zrobić dla poprawienia dokładności.

            Kolejny etap pracy (kolejne zajęcia) to przygotowanie plakatu o liczbie pi. Odbył się on w pracowni informatycznej. Uczniowie jeszcze raz poszukali informacji, wybrali te, które wydały się najistotniejsze (co to jest, dlaczego jest tak ważna, inne nazwy, kto i w jaki sposób wyznaczał pi)  dodali do tego również informacje o swoim eksperymencie.

            Ostatni, i chyba najbardziej twórczy etap to pisanie wierszy-tekstów. Uczniowie przeczytali kilka propozycji w Internecie. Okazało się, że samodzielne pisanie jest trudniejsze niż przypuszczali. Trudno jest ułożyć tekst składający się z wyrazów o liczbie liter zgodnej z kolejnymi cyframi rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Jednak z tym sobie poradzili: utworzyli „biblioteczkę” wyrazów dwu- trzy- czteroliterowych i zaczęli pracę. Oto efekt pracy jednej grupy (powstały jeszcze dwa inne, krótsze teksty):

Kot i pies w domku sprzątali, bo robili drzwi. Lis robił browarni chmielowe. Strusie, hipopotam, byk to też  rodzinka Lucy Pokory. Na Święto Mamy raz rak siedział jak mu mówiono.

 

 

2. Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole jest co roku wiele atrakcji. Od ośmiu już lat jedną z nich jest Szkolny Mini Playback Show. Jestem pomysłodawczynią tego projektu. Jego realizacja przebiega następująco:

            Ogłoszenie kolejnej edycji wraz z prezentacją zasad udziału odbywa się na początku maja. W tym roku to uczniowie sami przypomnieli mi o tym. Zadaniem uczniów jest wybranie i przygotowanie prezentacji jednego z ich ulubionych utworów. Należy zgłosić go do mnie i zaprezentować przed występem. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu. Jako opiekun jestem często zapraszana na próby i proszona o opinie na temat przygotowań. Finał tegorocznej edycji SMPS miał miejsce 1 czerwca, uczniowie zaprezentowali się przed szkolną publicznością i byli oceniani przez jury (w skład którego wchodzą po dwóch: uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy licznie przychodzą w tym dniu do szkoły), ale również w tajnym głosowaniu przez całą społeczność szkolną.

 

3. Kolejnym moim przedsięwzięciem realizowanym razem z uczniami i ich wychowawcami jest coroczny Szkolny Festiwal Nauki. Ten w roku szkolnym 2008/09 miał miejsce 15 listopada o odbył się w takiej formie już po raz trzeci. Ten sposób prezentacji efektów pracy uczniów  opracowałam, gdy ubiegałyśmy się o tytuł „Szkoły z klasą”, został on dostrzeżony przez recenzentów, nagrodzony trzema gwiazdkami, a i organizatorzy Szkoły Myślenia umieścili w panelu dla koordynatorów link do naszego sprawozdania.

 

            Każdy festiwal ma swój temat. Tegorocznym były najważniejsze rośliny uprawiane na świecie. W realizację tych festiwali zaangażowani są prawie wszyscy uczniowie pod czujnym okiem wychowawców. Ja jestem koordynatorem tych działań i moim zadaniem są sprawy techniczne związane ze sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia. Taka formuła została dobrze przyjęta i zaakceptowana w naszej szkole. Festiwal odbywa się osobno dla uczniów klas I-III i IV-VI, ze względu na inne możliwości i umiejętności dzieci.

Uczniowie klas młodszych prezentowali się na górnym korytarzu, zaś starsi, w swoich salach lekcyjnych przygotowywali dwudziestominutowe zajęcia dla uczniów pozostałych klas. Uczniowie klas IV-VI mieli jeszcze dodatkowe zadanie – przygotowanie plakatu o wybranym kontynencie.

            Najpierw odbyło się losowanie nazw roślin, które miały być prezentowane. Później był czas na podział obowiązków w klasach, zawiązanie grup, zbieranie i opracowywanie materiałów oraz konsultacje z koordynatorem oraz dyskusje z wychowawcami na forum klasy. Jak co roku, uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością w realizacji. Pojawiły się prezentacje multimedialne, zadania i zagadki, przedstawienia, warsztaty oraz potrawy.

            Festiwal trwał przez cały dzień i był dla dzieci okazją prezentacji swoich możliwości i pomysłów.


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

Nasz szkolny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 75 uczniów z klas IV-VI (wszystkich uczniów jest 134). Rywalizacja sprawiła uczniom wiele radości i satysfakcji. Wyniki konkursu były szeroko komentowane na forum klasy i szkoły, szczególnie te, gdzie o zajęciu miejsca decydowała dogrywka.

Załączamy sprawozdanie oraz tabelę wyników.


Zaloguj się