Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Aneta Siwienko
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie, Zelów
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 4-6
Obszary edukacyjny: Humanistyka


Co planujemy?

W naszej szkole zaplanowaliśmy trzy części realizacji zadań w SM.

  1. Szkolny Festiwal Nauki poświęcony krajom Unii Europejskiej.
  2. Konkurs dla uczniów klas IV-VI „Czytam, Myślę, Wiem”.
  3. Praca badawcza uczniów klas VI dotycząca prasy lokalnej po 1989 r.

 


Co zrobiliśmy?

 

 

Przeprowadziliśmy I Szkolny Konkurs Historyczny - Unia Europejska. Moim zadaniem było opracowanie zadań dla trzyosobowych delegacji uczniów klas IV-VI oraz przepowadzenie tego konkursu. Dokładaną relację zamieszcza koordynator.

Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w projekcie badawczym dotyczącym prasy lokalnej po 1989 roku. Jego efektem są dwa wywiady.

7 maja odbył się I Szkolny Konkurs Historyczny - Unia Europejska. Składał się z dwóch części: konkursowej oraz prezentacji krajów.

W części konkursowej wzięły udział trzyosobowe delegacje z klas IV-VI, których zadaniem były odpowiedzi na pytania dotyczące UE oraz jej państw członkowskich. Wszyscy uczniowie mogli poznać prawidłowe odpowiedzi, gdyż pojawiły się one w postaci prezentacji.

Decydująca część realizacji projektu badawczego na temat prasy lokalnej rozpoczęła się po szkolnym festiwalu nauki. W kwietniu, na lekcjach historii w klasach szóstych mówiliśmy o zbliżającej się 20. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Zaczęliśmy zastanawiać się co mogło zmienić się po nich w naszym najbliższym środowisku po 1989 roku. Podsunęłam uczniom pomysł, aby porozmawiali w swoich rodzinach na temat prasy lokalnej w naszym mieście. Zadaniem uczniów było dowiedzieć się jakie tytuły ukazywały się w naszym mieście. Na kolejnych lekcjach rozmawialiśmy o tym. Uczniowie wymienili różne tytuły: „Kurier Zelowski”, „Wieści Zelowskie” (przez krótki czas „Wieści Gminne”), „Informator Zelowski” (wcześniej „Biuletyn Informacyjny”), „Twórca”, „Samorządny Zelów” oraz „Gazeta Kulturalna”.

Ze względu na krótki czas przeznaczony na realizację tego projektu, liczny udział uczniów klas szóstych w „zielonej szkole” oraz inne zadania realizowane w tym czasie w naszej szkole (Szkolny Festiwal Nauki i konkurs wiedzy o UE, II Szkolny Dzień Integracji, obchody Dnia Dziecka a w ich ramach szkolny konkurs Mini Playback Show – o czym można przeczytać na szkolnej stronie), postanowiliśmy zająć się poznaniem historii powstania  pierwszej z tych gazet „Kuriera Zelowskiego”. Jednemu z uczniów udało się dotrzeć do archiwalnych numerów tej gazety. Mogliśmy je obejrzeć i poczytać na jednej z kolejnych lekcji historii. Poznaliśmy nazwiska jej twórców, okazało się dwie spośród czterech osób, które zakładały to pismo to osoby uczniom znane. Jedną z nich jest obecny burmistrz naszego miasta – p. Sławomir Malinowski, a drugą pracownik Domu Kultury w Zelowie, poeta i wydawca „Gazety Kulturalnej” – p. Andrzej Dębkowski. Pojawił się pomysł przeprowadzenia z nimi wywiadów.  

Kolejne lekcje historii poświęciliśmy na przygotowanie pytań, które zadamy. Umówiliśmy się na spotkania, które odbyły się w urzędzie miejskim i Domu Kultury. Uczniowie zadawali przygotowane wcześniej pytania, otrzymali zgodę na nagranie udzielanych odpowiedzi. Dalsza część realizacji projektu to opracowanie materiału, które uczniowie wykonali samodzielnie. Dokonałam w nim tylko drobnych  poprawek i przedstawiliśmy teksty do autoryzacji. Początkowo chcieliśmy zrobić broszurkę, w której miały znaleźć się oprócz wywiadów jeszcze inne informacje o prasie lokalnej w naszym mieście, ale brakło nam czasu. Uczniowie, którzy przeprowadzali i opracowywali wywiady opowiedzieli o tym na kolejnych lekcjach historii. Opowiadali o swoich odczuciach oraz tremie jaka im towarzyszyła. Podkreślali jednak miłe przyjęcie oraz to, że obaj panowie bardzo miło wspominali czas, w wydawali tę gazetę. Uczniowie podkreślali, że temat dotyczący prasy lokalnej na naszym terenie został zaledwie dotknięty, można byłoby dowiedzieć się o wiele więcej, do czego będą zachęcać uczniów klas czwartych i piątych. Wywiady zostały przedstawione na szkolnej gazetce tak, aby mogli się z nimi zapoznać rodzice, nauczyciele i młodsi koledzy.

Po realizacji tego zadania, podobnie jak uczniowie, mam pewien niedosyt. Postanowiłam kontynuować ten projekt z przyszłorocznymi klasami szóstymi, tak by ukazała się planowana broszura.

Miłym zaskoczeniem dla mnie było inne działanie uczniowskie. Po SFN jeden z uczniów klasy piątej poprosił mnie o pomoc w realizacji swojego projektu: Konkursu Historycznego "Świat w okresie zimnej wojny". Wraz z dwoma kolegami opracował regulamin tego konkursu, zestaw 20 pytań zamkniętych (które przedstawił do konsultacji i naniósł kilka zmian zgdone z moimi sugestiami). Chłopcy samodzielnie rozleklamowali ten konkurs wśród uczniów klas piątych i przyjmowali zapisy. Konkurs odbył się 19 maja. Wzięło w nim udział 12 uczestników.


Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

7 maja odbył się I Szkolny Konkurs Historyczny - Unia Europejska. Składał się z dwóch części: konkursowej oraz prezentacji krajów.

W części konkursowej wzięły udział trzyosobowe delegacje z klas IV-VI, których zadaniem były odpowiedzi na pytania dotyczące UE oraz jej państw członkowskich. Wszyscy uczniowie mogli poznać prawidłowe odpowiedzi, gdyż pojawiły sie one w postaci prezentacji. Jej fragment w załączeniu. Przygotowaniem tego spotkania zajmowałyś się we trzy (M. Żurek, J. Grzanka i ja).

Końcowym etapem projektu badawczego było przeprowadznie wywiadów z twórcami pierwszej w naszej gminie lokalnej gazety - "Kurier Zelowski". Wywiady zostały przedstawione na szkolnej gazetce już po SFN.


Zaloguj się