Szkolny Festiwal Nauki


Autor: Aneta Kędziora
Szkoła: Gimnazjum Nr 1 w Raszynie, Raszyn


Co planujemy?

 

W Gimnazjum Nr 1 w Raszynie podczas Święta Patrona  naszej szkoły (28 maja 2009)  w godzinach: 10:00 - 12:30 odbędzie się Szkolny Festiwal Nauki.
W festiwal ten włączy się wielu nauczycieli i uczniów.
Planowane są doświadczenia, pokazy i prezentacje z zakresu:
- fizyki (A. Kędziora)
-geografii (D. Pełszyńska)
- j. angielskiego (I. Łucjanek)
- matematyki (A. Gnat, I. Kołodziejczyk)
- biologii (I. Wiśniewska)
- chemii (M. Matuszewska, A. Zawalska)
- pierwszej pomocy (A. Zawalska, L. Skoneczna - Gola)
Ponad to planowane jest szkolne przedstawienie teatralne (D. Majewska - Walczuk), turniej szachowy (O. Bartosik - Wiśniewska) i wystawa w bibliotece (D. Smoliński).

Co zrobiliśmy?

 

1.       Wstępny plan przebiegu Szkolnego Festiwalu Nauki.
2.       Uzgodnienie z nauczycielami prezentacji w ich obszarach.
3.       Przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły.
4.       Przygotowywanie uczniów – prelegentów do SFN.

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

 

Dnia 28 maja 2009 w naszym Gimnazjum Nr 1 w Raszynie odbył się Szkolny Festiwal Nauki, który został połączony ze Świetem Patrona naszej szkoły.
 
Nauczyciele wraz z chętnymi uczniami przygotowali bogatą ofertę interesujących zajęć dla uczniów naszej szkoły. Dla każdej klasy został przygotowany grafik zajęć.
 
FIZYKA
W części dotyczącej fizyki na Szkolnym Festiwalu Nauki wystąpiło 11 uczniów pod kierunkiem nauczycielki fizyki, p. Anety Kędziory. Zaprezentowali oni przygotowane wcześniej (na zajęciach koła fizycznego) interesujące i spektakularne doświadczenia i pokazy fizyczne:
- ucinanie szklanej butelki (za pomocą sznurka, zapałek, łatwopalnej cieczy i zimnej wody)
- rozszerzalność temperaturowa ciał (doświadczenie z dylatoskopem)
- prezentacja kubka zmieniającego kolor (pod wpływem temperatury)
- zbudowanie prostego odbiornika radiowego
- prezentacja zabawek fizycznych
- kula plazmowa – budowa, świecenie żarówki energooszczędnej po zbliżeniu do kuli
- zasada zachowania energii (koło Maxwella, wahadło Newtona, jo - jo)
- elektromagnes – budowa, działanie, zastosowanie
- „masa myśląca” -  zaprezentowanie interesujących właściwości masy: odbijanie, rozbijanie, rozciąganie, rozdzieranie, przyklejanie się w dowolne miejsca
- zjawisko elektrolizy – doświadczenie
- demonstracja powstawania fal
- krótki wykład o Układzie Słonecznym
 W czasie trwania festiwalu w pracowni fizycznej można było oglądać:
- modele Układów Słonecznych
- albumy: „Sławni fizycy i ich odkrycia”, „Ciekawe życie Alberta Einsteina”, „Fizyka w obrazkach”
- plansze: „Jednostki miar na świecie”, „Skąd i dokąd płynie prąd”
Natomiast  na korytarzu przed pracownią można było oglądać gazetki ścienne: „Układ Słoneczny”, „Postać Izaaka Newtona”,  „Ciekawostki fizyczne”
 
„HIPERBOLA”
W czasie Festiwalu Nauki uczniowie zaprezentowali opracowany przez siebie numer specjalny szkolnego pisma "Hiperbola". Zawierał on prace nagrodzone w konkursie literackim zorganizowanym przez młodzież pod kierunkiem pani Marzenny Bryły.
 
BIOLOGIA
W sali biologicznej pod kierunkiem p. Iwony Wiśniewskiej odbyły się zajęcia z mikroskopowania. Uczniowie poznali budowę mikroskopu oraz samodzielnie ustawiali obraz z trwałych preparatów mikroskopowych i obserwowali go.
Następnie oglądali prezentację multimedialną pt. „ Odnawialne źródła energii” wykonaną przez uczniów trzecich klas.
W zajęciach wzięły udział cztery klasy pierwsze tj. 1e, 1b, 1d i 1f.
 
PIERWSZA POMOC
Odpowienie zachowanie, gdy zdarzy się wypadek oraz udzielenie I pomocy przedlekarskiej to ważne umiejętności w nasyzm życiu.
Uczniowie klas drugich w trakcie trwania roku szkolnego zdobywali wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Swoją wiedzę zaprezentowali podczas Festiwalu Nauki.
Przypomnieli swoim kolegom wiadomości teoretyczne (m.in. wyposażenie apteczki, I pomoc przy udarze cieplnym, oparzeniu, ukąszeniu kleszcza, elementy meldunku) i zaprezentowali działąnia praktyczne (I pomoc przy zadławieniach, opatrywanie, ran, złamania, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz resuscytacja).
 
CHEMIA
W  pracowni chemicznej zaprezentowano efektowne doświadczenia.
Tematem przewodnim były reakcje spalania. Uczniowie mogli obserwować:
- spalanie gliceryny w obecności nadmanganianu potasu
- spalanie magnezu w parze wodnej
- spalanie cukru w obecności katalizatorów zawartych w dymie papierosowym.
Ponadto przeprowadzono inne reakcje chemiczne:
- miedziowanie żelaznych przedmiotów, które można wykorzystać do celów dekoracyjnych
- synteza białego ołoku chlorku amonu z amoniaku i chlorowodoru.
Na zakończenie wyprodukowano lemoniadę z cukru, sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego, połączone z degustacją tego napoju.
 
MATEMATYKA
Sesja matematyczna przygotowana przez klasę 3c pod kierunkiem p. Anety Gnat i p.Iwony Kołodziejczyk. W ramach sesji uczniowie przedstawiili:
- Odczyt na temat „Matematyka w życiu codziennym obecna”
- prezentacja multimedialna „ Matematyka – królową nauk”
Na koniec został przedstawiony minikonkurs wiedzy matematycznej. Dla najlepszych przewidziane były słodkie nagrody.
 
GEOGRAFIA
„Zjednoczona w różnorodności” – prezentacja multimedialna z geografii wykonana przez uczniów klas 3a i 3d pod kierunkiem p. Danuty Pełszyńskiej z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz udziału naszego gimnajzum w projekcie szkół stowarzyszonych w UNESCO.
 
WYSTAWA W BIBLIOTECE
Nauczyciele bibliotekarze zorganizowali w bibliotece wystawę poświęconą Patronowi Szkoły Prymasowi Tysiąclecia.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia i opisy domów pamięci w Częstochowie i Choszczówce, czyli miejsca z którymi kardynał Stefan Wyszyński był związany w sposób szczególnie emocjonalny.
Młodzież miała możliwość zwiedzania wystawy oraz zapoznania się z ekspozycją dzieł Prymasa i o Prymasie znajdujących się w zasobach biblioteki gimnajzum.

 
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
Koło Teatralne pod kierunkiem p. Danuty Majewskiej – Walczuk przedstawiło krótką inscenizację dotyczącą życia i działalności ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
           Aktorzy, którzy wcielili się w rolę uczniów pewnej klasy, prezentowali różne fakty i ciekawostki z życia patrona raszyńskiego gimnazjum. Przedstawienie to ukazywało księdza kardynała jako zwykłego, czasami krnąbrnego chłopca, ale też wspaniałego człowieka, kochającego wszystkich ludzi, nawet swoich nieprzyjaciół.
            
JĘZYK ANGIELSKI
P. Ilona Łucjanek, nauczycielka j. angielskiego przeprowadziła lekcję z  języka angielskiego według własnego pomysłu.
Tematem lekcji były „Tablice informacyjne” (Notices), jakie można spotkać podczas podróży po krajach anglojęzycznych. P. I. Łucjanek posłużyła się zdjęciami zrobionymi podczas ubiegłorocznej wycieczki z naszymi gimnazjalistami do Londynu. Chodziło o wykorzystanie tablic informacyjnych, które pojawiają się w miejscach publicznych, np. w środkach transportu, na ulicach, w urzędach lub muzeach.
W czasie lekcji uczniowie poznali określone słowa oficjalne, ich odpowiedniki w języku codziennym, wykonywali ćwiczenia na tzw. uzupełnianie luk i parafrazowali napisy na tablicach informacyjnych używając pełnych zdań ze strukturami określającymi zakazy, nakazy i przyzwolenia. Dużym atutem zajęć były autentyczne zdjęcia wyświetlane na monitorze komputera, które interpretowane były przez uczniów z pomocą nauczyciela. Omówiono również porównywalne sytuacje w Polsce i w Anglii tak, aby zwrócić uwagę na różnice kulturowe między oboma krajami.
 
RELIGIA
Katecheci przygotowali 20 minutową prezentację multimedialną pt: „Wspomnienia z II Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę”, która miała miejsce dnia 13.05.2009r. Prezentacja obejmowała informacje na temat Instytutu Prymasa Tysiąclecia, który był organizatorem, historię i cel wyjazdu oraz wspomnienia z samego przejazdu i programu pielgrzymki. Prezentację przygotował uczeń Mateusz Grzejszczyk.
 
TURNIEJ SZACHOWY
Podczas SFN rozegrane zostały VIII Mistrzostwa Gimnazjum dziewcząt i chłopców pod okiem p. Olimpii Bartosik - Wiśniewskiej. Każdy zawodnik rozegrał 7 rund. Grę uczniowie rozpoczęli na dziedzińcu ale ze względu na zmienną aurę na 3 ostatnie rundy przenieśli się w szkolne mury.
Mistrzem Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009 został Artur Cybulski (2f).
Mistrzynią Gimnazjum została Paulina Zygmuntowicz (3b).
Srebrne medale wywalczyli: Jonatan Stawowski (1b) i Katarzyna Sołtysiak (3b),
brązowe: Kamil Kwiatkowski (3a) i Marta Lubowiecka (2a).
 

Zaloguj się