Zadanie TIK - Razem z Anarukiem zwiedzamy Grenlandię

 

Zadanie TIK przygotowane przez panią Alinę Hajdorowicz mające na celu urozmaicenie lektury "Anaruk chłopiec z Grenlandii".

"Podałam kilkanaście zagadnień do opracowania, związanych z obyczajowością, polowaniami, zabawami itp. Eskimosów. Każde dziecko wybierało zagadnienie, które go zainteresowało. Ich zadaniem było przeczytanie lektury, zaznaczenie w niej istotnych fragmentów, ułożenie i zapisanie w edytorze tekstu Word krótkiej notatki, wzbogaconej o informacje znalezione w Internecie i innych źródłach informacji oraz skopiowane zdjęć, przesłanie jej  na adres nauczyciela, a na koniec-zapisanie wyników pracy w formie slajdu prezentacji PowerPoint."


Typ materiału: zadania i ćwiczenia,
Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa 1-3,
Obszary edukacyjny: Edukacja wczesnoszkolna,
Typ autora: nauczyciel
Autor: Alina Hajdorowicz

Słowa kluczowe: zadanie, TIK, lektury, Anaruk, język polski, szkoła podstawowa,


Pliki

Zaloguj się