Zadanie TIK - quiz wiedzy o Niemczech

 

Zadanie TIK przygotowane przez panią Dorotę Krawczyk.

Cele:

- Poszerzenie wiedzy na temat Niemiec

- Współpraca w grupie

- Przygotowanie do realnej sytuacji, np. praca nad projektem w firmie

- Przydział obowiązków oraz koordynacja pracy grupy (zadanie lidera)

- Wykorzystywanie informacji, korzystanie z różnorodnych źródeł

- Prezentacja pracy na forum klasy

- Ocena pracy kolegów

- Korzystanie z nowych technologii informacyjno-komuniakcyjnych.


Typ materiału: zadania i ćwiczenia,
Poziom edukacyjny: Gimnazjum,
Obszary edukacyjny: Języki obce,
Typ autora: nauczyciel
Autor: Dorota Krawczyl

Słowa kluczowe: TIK, zadanie, język niemiecki, quiz, praca w grupach, prezentacja, wiedza,


Pliki

Zaloguj się