Projekt


Planowanie projektu

Planowanie projektu 2.0

 W związku z tym, że nasza placówka obchodzi w tym roku piątą rocznicę nadania imienia, nauczyciele którzy biorą udział w programie SZKOLA Z KLASĄ 2.0 postanowili, że ich działania zostaną skoordynowane z tym świętem. Po wielu dyskusjach ustalono roboczy tytuł projektu:

 "SPOTKANIE Z  KORNELEM MAKUSZYŃSKIM".

Wspólnie ustaliliśmy cele ogólne :

-propagowanie twórczości Kornela Makuszyńskiego;

-doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcji materiałów z różnych źródeł z wykorzystaniem narzędzi TIK;

- rozwijanie kompetencji informatycznych;

- kształcenie  umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK;

-rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i efektywnego porozumiewania się.

 

Projekt będzie realizowany w klasach: IIa, IIb. IV, V, VI-każda klasa będzie pracowała nad innymi zagadnieniami, które zostały zaplanowane przez poszczególnych liderów. W kwietniu na Szkolnym Festiwalu Nauki zaprezentujemy efekty swoich działań.

Zadaniem klasy VI będą działania zmierzające do przygotowania prezentacji multimedialnej na temat  „Moda lat dwudziestych i trzydziestych”.

Uczniowie zostaną podzieleni na zespoły, które będą miały przydzielone różne zadania.

 

Plan działania :

  1. Wyszukiwanie w Internecie lub w literaturze informacji na temat trendów w modzie lat dwudziestych. (do 15 marca 2012r.)
  2. Projektowanie strojów z uwzględnieniem podziału na strój wieczorowy, strój dzienny, sportowy. Wybór najlepszych prac. Wyszukanie potrzebnych akcesoriów potrzebnych do realizacji pokazu mody, przygotowanie strojów. (31 marca 2012r.)
  3. Sesja fotograficzna z udziałem uczniów klasy szóstej, obróbka komputerowa zdjęć.
  4. Wyszukanie ciekawych utworów muzycznych z lat dwudziestych.(15 kwietnia 2012r.)
  5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem najciekawszych zdjęć i muzyki, przedstawienie jej na Szkolnym Festiwalu.

 

Podczas realizacji projektu uczniowie będą wyszukiwać informacje w przeglądarce internetowej,  korzystać z edytora tekstu i edytora grafiki, obrabiać zdjęcia wykonane aparatem, skanować, wykorzystywać pocztę elektroniczną, wykonają prezentację multimedialną.

 Monitorowanie pracy uczniów odbywać  się będzie  na bieżąco  na spotkaniach według ustalonego harmonogramu lub poprzez odbieranie i  sprawdzanie gotowych zadań przekazywanych przez uczniów  drogą mailową, zapisanych na nośnikach lub wydrukowanych.

W trakcie realizacji projektu uczniowie za dobrze wykonane zadania z wykorzystaniem narzędzi TIK będą otrzymywali oceny z informatyki.


Realizacja projektu

          Uczniowie z dużym entuzjazmem  przystąpili do realizacji postawionych przed nimi zadań.

Część prac związanych z projektem uczniowie wykonali na kolejnych lekcjach informatyki. Wyszukiwali w Internecie informacje dotyczące mody lat dwudziestych i trzydziestych i zdjęcia z tamtych lat. Nie mieli z tym większych problemów. Trudniejsze okazało się dokonanie selekcji materiału, przedstawienie go w zwięzłej, przejrzystej formie, także uporządkowanie według wcześniej ustalonych kryteriów.

Kolejnym etapem pracy było wyszukanie utworów z tamtych lat i wybór najciekawszych z nich. Uczniowie z wielką niecierpliwością czekali na podsumowanie naszych przygotowań, czyli na „sesję fotograficzną”, jednak modelami  chętnie zostało tylko kilka osób. Inne dzieci przyjęły role charakteryzatora, choreografa i fotografa. Obróbką komputerową zdjęć zajęło się kilka osób. Przygotowane zdjęcia przekazali pocztą elektroniczną grupie odpowiedzialnej za wykonanie prezentacji multimedialnej.

 Monitorowanie pracy uczniów odbywało  się na bieżąco  na spotkaniach według ustalonego harmonogramu lub poprzez odbieranie i  sprawdzanie gotowych zadań przekazywanych przez uczniów  drogą mailową, zapisanych na nośnikach lub wydrukowanych.

Przedstawienie przygotowanej przez uczniów klasy szóstej prezentacji multimedialnej „Moda lat dwudziestych i trzydziestych”  odbędzie się na  Szkolnym Festiwalu, który związany będzie z obchodami 5- lecia nadania naszej placówce  imienia K. Makuszyńskiego. Szkolny festiwal  będzie okazją do zaprezentowania wszystkim efektów naszej pracy.


Podsumowanie projektu

Prezentacja przygotowanego przez uczniów klasy szóstej Projektu 2.0 odbyła się dnia 26 czerwca 2012r.na Szkolnym Festiwalu połączonym z 5 rocznicą nadania naszej placówce imienia Kornela Makuszyńskiego. Spotkanie miało miejsce na sali gimnastycznej. Obecni byli na nim wszyscy uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców.

 Prezentacja multimedialna „Moda lat dwudziestych i trzydziestych” była ostatnim punktem festiwalu. Wszyscy zebrani z wielkimi emocjami oglądali uczniów klasy szóstej świetnie wcielających się w rolę modelek i modeli. Do publicznej prezentacji wybrana została praca najwyżej oceniona przez wszystkich uczestników projektu.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie sprzętu potrzebnego do prezentacji – rzutnika multimedialnego, komputera i ekranu projekcyjnego, z dużą starannością sprawdzali czy wszystko działa. W trakcie realizacji projektu komunikowali się za pomocą poczty elektronicznej i portali społecznościowych. Do obróbki zdjęć uczniowie korzystali z dostępnych edytorów grafiki, potrzebne było również oprogramowanie Power Point.

Podczas pracy nad projektem uczniowie nauczyli się, że opanowanie  narzędzi TIK jest niezbędne  w codziennym życiu. Doskonalili swoje kompetencje w tym  zakresie.

Uczniom bardzo podobała się taka forma pracy. Tworzyli stroje, podejmowali wiele samodzielnych decyzji, uczyli się sztuki kompromisu i trafnego argumentowania swojego wyboru. W trakcie działań rozwijali umiejętność poszukiwania, porządkowania i selekcjonowania wiadomości.

 


Autor: Halina Sokal (halszka180)

 

 

 

 

Zaloguj się