Projekt


Planowanie projektu

PROJEKT - planowanie

Pomysł na projekt powstał w grudniu,  przy okazji zbliżającego święta patrona naszej szkoły. Zaproponowałam aby chętni uczniowie przygotowali prezentację jednej z bajek Adama Mickiewicza, by przybliżyć najmłodszym uczniom twórczość wieszcza. Nazwaliśmy ten projekt  książeczką multimedialną.

Do projektu postanowiło przystąpić kilkoro uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia komputerowe.

Wspólnie ustaliśmy kolejne kroki, które należy podjąć by wykonać książeczkę.

- wyszukać i wybrać tekst bajki Adama Mickiewicza,

- przygotować ilustracje do wybranej bajki w programie graficznym,

- podzielić tekst bajki i wkleić na slajdy,

- dodać ilustracje.

Zaproponowałam uczniom, aby dodatkowo wzbogacić naszą prezentację o nagrania czytanego  przez dzieci tekstu. Będzie to pomocne przy prezentacji książeczki pierwszoklasistom zwłaszcza tym, którzy nie są jeszcze biegli w sztuce czytania.

Każde zadanie będzie realizowane na dodatkowych zajęciach w pracowni komputerowej pod okiem nauczyciela. Uczniowie będą pracowali zespołowo, w parach i indywidualnie – zależnie od zadania.

Przydział zadań:

 

Zadanie

Forma realizacji

Kto?

 1.  

Wyszukanie i wybór tekst bajki Adama Mickiewicza

Indywidualnie i grupowo

wszyscy uczniowie

 1.  

Przygotowanie ilustracji do wybranej bajki w programie graficznym Zgodnie z kolejnością zdarzeń.

 

Indywidualnie

chętni uczniowie

 1.  

Podzielić tekst bajki i wkleić na slajdy.

 

 grupowo

dwoje uczniów

 1.  

Dodać grafikę.

 grupowo

dwoje uczniów

 1.  

Przygotowanie do nagrywania tekstu (nauka płynnego czytania i próby indywidualnego nagrywania)

Indywidualnie

Wszyscy uczniowie

 1.  

Nagrywanie tekstu i wstawianie na slajd.

Grupowo

Dwoje uczniów


Realizacja projektu

PROJEKT - REALIZACJA

Do realizacji projektu przystąpiliśmy na początku grudnia. Pracowaliśmy w sali komputerowej wyposażonej w 13 zestawów komputerowych podłączonych do internetu, tablicę interaktywną. Uczniowie realizowali zadania wg. planu. Rozpoczęliśmy zatem od wyszukiwania i wyboru utworów Adama Mickiewicza. Do stworzenia książeczki multimedialnej w formie prezentacji Power Point wybrano dwa utwory Adama Mickiewicza: „Lis i kozieł” oraz „Przyjaciele”. Najwięcej satysfakcji sprawiło uczniom nagrywanie tekstu. Najczęściej pomocy uczniowie wymagali przy wstawianiu tekstu i dźwięku do slajdów. Najłatwiejsze okazało się tworzenie grafiki – własnych ilustracji.

Monitorowanie pracy uczniów odbywało się na bieżąco na zajęciach. Skorzystałam                         z programu NetSupport School – do podglądu pracy uczniów oraz komunikacji i udzielania wskazówek w czasie realizacji zadań. Program ten pozwala na bezpośrednią ingerencję na komputerze uczniowskim.

Przy realizacji projektu uczniowie korzystali z:

 •  przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji,
 •  programu graficznego do przygotowania własnych ilustracji
 •  programu PowerPoint do przygotowania prezentacji
 •  programu do nagrywania dźwięku,
 •  programu NetSupport School do komunikacji i prezentacji swoich prac,
 •  tablicy interaktywnej do prezentacji.

Podsumowanie projektu

Projekt - prezentacja

Prace uczniów zostały zaprezentowane dzieciom z klas pierwszych i drugich naszej szkoły. Prezentacja odbyła się na tablicy interaktywnej, w sali teatralnej.  Były to dni pokazu pt.: Pokaz bajek Adama Mickiewicza. Odbywał się on w ciągu dwóch dni we wszystkich klasach 1 i 2 z podziałem na grupy. Każdy pokaz wraz z zagadkami, trwał godzinę lekcyjną. Razem było to więc 12 godzin.

Podczas pokazu uczniowie posługiwali się dotykową tablicą interaktywną. Nawigacja odbywała się więc bezpośrednio na ekranie. Efekt prezentacji był tym ciekawszy, że była to sala teatralna z dobrym nagłośnieniem. Ponieważ tekst bajki był odtwarzany z nagrania, praca uczniów polegała przede wszystkim na nawigacji na tablicy w programie PowerPoint.

Pomysł stworzenia książeczek  multimedialnych dla młodszych uczniów w celu popularyzacji twórczości Adama Mickiewicza okazał się celny. Uczniowie chętnie oglądali bajki w formie prezentacji. Ciekawość wśród uczniów wzbudziło również to, iż tekst był czytany przez ich kolegów i koleżanki. Atrakcyjności przydały zagadki do prezentowanych bajek na tablicy interaktywnej.

W podsumowaniu postanowiliśmy o przygotowaniu kolejnych krótkich utworów Adama Mickiewicza – na dzień patrona naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym. Umiejętności uczniów pozwolą już na bardziej samodzielną pracę i bogatsze prezentacje.

Jest to ciekawa i wartościowa forma pod względem edukacyjno-wychowawczym zarówno dla realizatorów projektu jak i dla uczestników prezentacji.

W zakresie korzystania z narzędzi TIK uczniowie wykazali się umiejętnościami:

 • korzystania z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji,
 • korzystania z programu graficznego do przygotowania własnych ilustracji
 • korzystania z programu PowerPoint do przygotowania prezentacji
 • korzystania z programu do nagrywania dźwięku,
 • korzystania z programu NetSupport School do komunikacji i prezentacji swoich prac,
 • korzystania z tablicy interaktywnej do prezentacji.

Autor: Lidia Drop (lidka.dr)

 

 

 

 

Zaloguj się