Projekt


Planowanie projektu

I Temat

„Kolorowo i bezpiecznie z programem Paint”

 

II Celem projektu jest wskazanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w zdobywaniu, rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności.

 

III Pomysł i założenia projektu

W I półroczu klasa I podjęła już działania z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa, było to:

> spotkanie z policjantem, poznanie podczas prezentacji multimedialnej wesołego ludzika Spongeboba i jego ważnych rad /  18.09.2011 r.

> próbny alarm przeciwpożarowy z ćwiczeniami z zakresu szybkiej ewakuacji  / 14.11.2011. r.

> udział w ogólnopolskim konkursie „Aktywnie po zdrowie” X – XII 2011 r.

Każde z wymienionych działań miało swój ślad na stronie internetowej szkoły lub źródło na innych stronach tematycznych, z których korzystaliśmy podczas omawiania problemu.

W II półroczu uczestniczyliśmy w apelu  szkolnym propagującym Dzień Bezpiecznego Internetu /29.02.2012 r.

Kontynuując działania poddałam do omówienia  myśl „Jak wykorzystamy nasze umiejętności komputerowe w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo?”

Metodą burzy mózgów pojawiły się różne propozycje:

q       będziemy drukować informacje na gazetkę, 

q       wykorzystamy gry dydaktyczne z zakresu zdrowia,

q       będziemy śledzić i omawiać wiadomości o zagrożeniach, na podstawie danych z Internetu,

q       napiszemy zasady – regulaminy np. Jak korzystać z urządzeń elektrycznych w domu?;Jak postępować na klasowej wycieczce?,

q        narysujemy ciekawe obrazki o bezpieczeństwie.

IV Zadania

Postanowiliśmy wykorzystać 2 pomysły (gazetki i rysunki), które uzyskały największa aprobatę w klasie,  tak powstał  nasz plan działań:

ü      marzec - przygotujemy w zespołach ( 5 -6  osobowych) gazetki klasowe – tygodniowe,  na temat pracy strażaków;

ü      kwiecień - przeczytamy lekturę „Jak Wojtek został strażakiem” ( indywidualnie), stworzymy prace w programie Paint;

ü      maj – omówimy  lekturę ( zespołowo, od 4 do 8 maja 2012 r.), zaprezentujemy nasze prace;

ü      czerwiec – przedstawimy prace całej społeczności szkolnej na szkolnym Festiwalu Nauki.

 

W toku rozmowy kierowanej ustaliliśmy temat projektu: „Kolorowo i bezpiecznie z programem Paint”

 

V Cele dla ucznia

Wspólnie na zajęciach dodatkowych określiliśmy cele projektu; uczeń:

  • wykorzysta Internet jako źródło informacji,
  • wykona ćwiczenia edukacyjne na stronie: http://splesko.home.pl/ked/temat/wojtek
  • rozwinie swoje umiejętności w programie Paint przedstawiając Wojtka strażaka
  • zaprezentuje pracę, odniesie sukces.

 

                                                        Każdy uczeń duży mały w zapamiętywaniu jest wytrwały:

999, 998, 997!

 


Realizacja projektu

Projekt realizowano od marca do czerwca 2012 r.

I

W  marcu uczniowie pracowali w zespołach, co tydzień w poniedziałek pojawiała się gazetka klasowa na temat pracy Straży Pożarnej. Uczniowie danego zespołu samodzielnie w domu wyszukiwali wybraną informację w Internecie, drukowali lub przynosili do druku na pendrive. Część informacji wybieraliśmy i redagowaliśmy zespołowo na naszych poniedziałkowych spotkaniach.

 

W tej części realizowaliśmy 1 i 2 zasadę Szkolnego Kodeksu 2.0

1)   Zawsze pamiętaj o podaniu adresu strony www, skąd zaczerpnąłeś informacj;

2)   Korzystając z informacji zawartych w Internecie, redaguj tekst, a nie kopiuj go bezmyślnie.

 

II

Kwiecień, to okres czytania lektury „Jak Wojtek został strażakiem” i wykonywania prac tematycznych w programie Paint. Lekturę uczniowie czytali samodzielnie w domu, fragmentami zespołowo klasie w celu aktywizowania do pracy, jednocześnie monitorowania zadania. Ilustracje oraz fragmenty lektury do wspólnego czytania odtworzyliśmy w klasie za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego, wcześniej uczniowie obserwowali skanowanie i zapisywanie tekstu.

Umiejętności w programie Paint uczniowie doskonalili na poniedziałkowych spotkaniach, a końcową pracę - ilustrację do lektury „Jak Wojtek został strażakiem”, wykonali w domu i przynieśli do szkoły na pendrive.

 

III

W maju połączyliśmy naszą pracę edukacyjną z zajęć planowych  z działaniami projektu. Omówiliśmy wspólnie lekturę, uatrakcyjniając tematykę o samodzielne ćwiczenia edukacyjne na stronie: http://splesko.home.pl/ked/temat/wojtek .

Praca samodzielna obejmowała również tworzenie prac plastycznych w oparciu materiały obrazowe    z Internetu „Wojtek strażak”,  „Wóz strażacki”.                  

 

Te ćwiczenia przypominały uczniom o 3 i 8  zasadzie  Szkolnego Kodeksu 2.0

3)   Korzystaj ze stron zaaprobowanych przez osoby dorosłe – rodziców, opiekunów, nauczycieli.

8)   Ucząc się przez Internet korzystaj ze stron edukacyjnych.

 

IV

Czerwiec to czas finału, na zajęciach dodatkowych przygotowaliśmy prezentację „Jak Wojtek został strażakiem” w programie Microsoft Office PowerPoint –  na tym etapie uczniowie kl. I obserwowali tworzenie prezentacji  i wykonywali drobne ćwiczenia.

Nasze prace plastyczne i prezentację przedstawiliśmy na Szkolnym Festiwalu Nauki.

 

W tej części projektu wdrożyliśmy 9 zasadę Szkolnego Kodeksu 2.0

9)   Zapoznaj członków swojej rodziny ze szkolną stroną internetową.

 

 

Galeria:

Pliki:


Podsumowanie projektu

Prezentacja Projektu 2.0 

 

          Nasz projekt został zaprezentowany w czerwcu na Szkolnym Festiwalu Nauki. Prowadzący podkreślili, iż uczniowie najpierw doskonalili umiejętności w programie Paint, następnie samodzielnie tworzyli prace do treści lektury pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Prezentując zadanie pokazano najpierw zbiór prac uczniów w kolejności wyświetlono przygotowaną prezentację. Każdy uczestnik konkursu mógł przedstawić się i samodzielnie przeczytać tytuł przygotowanej pracy.

Inną aktywnością w dniu Szkolnego Festiwalu Nauki był udział w pogadance na temat Kodeksu 2.0        i zasad wykorzystywanych podczas działań projektu.                     

Miłym akcentem na zakończenie dnia i podsumowanie działań w projekcie było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

Galeria:

Pliki:


Autor: Beata Sochacka (klasa 1)

 

 

 

 

Zaloguj się