Projekt


Planowanie projektu

Projekt pt. "Mapa przyrodnicza Zelowa" uczniowie będą realizować w 4 grupach trzyosobowych. Każda
z grup jest odpowiedzialna za inną część projektu. Grupa I przygotuje informacje dotyczące położenia, klimatu oraz ukształtowania powierzchni Zelowa. Grupa II zajmie się przygotowaniem mapy z zamieszczoną fauną i florą Zelowa. Grupa III wykona zdjęcia obiektów przyrodniczych na terenie Zelowa. Grupa IV opracuje dostarczone przez uczniów z trzech pierwszych grup materiały i zaprezentuje je na podsumowaniu podczas Dni Rodziny na forum szkoły i przed społecznością lokalną. w projekcie uczestniczą uczniowie z klas IV-VI.
Pierwszy etap tzn. opracowanie informacji dotyczących położenia geograficznego Zelowa, klimatu, ukształtowania powierzchni i zredagowanie ich w języku polskim, trwa do końca marca. Drugi etap będzie polegał na przygotowaniu dokumentacji fotograficznej do 15 maja. trzeci etap przygotowanie prezentacji i albumu do 1 czerwca. Podsumowanie odbędzie się podczas Dni Rodziny odbywających się
w naszej szkole w czerwcu. Projekt realizowany jest we współpracy z nauczycielami informatyki i języka angielskiego.

Pliki:


Realizacja projektu

Projekt "Przyrodnicza mapa Zelowa" realizowany był przez uczniów z klas IV-VI bioracych udział w kółku przyrodniczym. Uczniowie pracowali w 4 grupach. Każda z grup miała inne zadanie do zrealizowania. Spotkania z grupami odbywały się co tydzień. Początkowo dzieci nie bardzo wiedziały jak się zabrać do pracy nad zadaniami. Jednak w miarę opracywania materiałów przybywało im zapału i chęci. W sytuacjach problemowych wyjaśnialiśmy wszelkie wątpliwości korzystając z poczty internetowej. Dużo problemów spowodowało nam uruchomienie bloga i korzystania z niego. Przyznaję, że mnie więcej niż dzieciom. Jednak dzięki nim nauczyłam się używać tego narzędzia. Efektem pracy dzieci jest przyrodnicza mapa Zelowa.
Przezentację projektu zaplanowaliśmy na 2 czerwca 2012 r. podczas Dni Rodziny. Wezmą w niej udział dzieci, ich rodzice, nauczyciele oraz społeczność lokalna. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, którą zaprezentują.

Galeria:

Pliki:


Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu obyło się 2 czerwca 2012 r. podczas Dnia Rodziny. Uczniowie pracujący nad projektem wyświetlili prezentacje pt. "Przyrodnicza Mapa Zelowa" przy pomocy rzutnika multimedialnego na sali gimnastycznej. Odbiorcami projektu była licznie przybyła społeczność lokalna (rodzice, dziadkowie i uczniowie SP nr 4 w Zelowie). Uczniowie realizujący projekt opowiedzieli o trudnościach napotkanych w czasie realizacji zadania m.in. zdobycie materiałów, obsługa programów graficznych, wyszukiwarek. Przygotowane przez dzieci materiały informujące o położeniu, klimacie, ukształtowaniu powierzchni Zelowa, wzbogacone o zdjęcia pochodzące z konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze przyrodniczo miejsca gminy Zelów" planujemy wydać w formie albumu promującego naszą gminę. Udział w projekcie dostarczył uczniom (w szczególności zaprezentowanie wyników) wiele emocji od stresu do euforii. Nauczył je mądrze korzystać z internetu i innych urządzeń elektronicznych.


Autor: Grażyna Stachowiak (biologia1)

 

 

 

 

Zaloguj się