Projekt


Planowanie projektu

Karta projektu

  I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i temat projektu 

Temat projektu

 

My first Comic Book – mój pierwszy komiks w języku angielskim.

Zespół uczniowski

 

Chętni  uczniowie z klas III i IV uczęszczający na zajęcia koła językowego: Michał , Julia , Jakub , Julia , Oskar , Damian, Kacper .

Norbert kl. V

Nauczyciel opiekun

 

Eliza Golatowska

  II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

 

  1. Główne cele

„Czego się chcemy dowiedzieć?” i/lub   „Co chcemy osiągnąć?”

 

Nadrzędny cel projektu:

- nauka pisania komiksu

 - zachęcenie uczniów do jak najczęstszego korzystania z narzędzi TIK.

Cele projektu:

- doskonalenie umiejętności językowych

- rozwijanie wyobraźni językowej

- kształtowanie umiejętności technik pisania komiksu w języku obcym

- zbieranie i selekcjonowanie informacji

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

- aktywizowanie uczniów do samodzielnych i twórczych poszukiwań

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

- stosowanie zasad Szkolnego Kodeksu 2.0

- kształcenie zdolności informatycznych

- kształcenie zdolności plastycznych

 

 

 

  1. Planowanie etapów realizacji projektu

Główne   zadania

Działania

Osoby   odpowiedzialne

Terminy   realizacji

Informacja   o wykonaniu

 

Powołanie   zespołu, w razie konieczności podział na grupy.

 

Wyłonienie   lidera grupy.

 

Ustalenie   zasad współpracy w zespole.

Opracowanie   kontraktu i podpisanie go przez wszystkich uczestników projektu oraz   opiekuna.

 

 

Wszyscy   uczestnicy zespołu

Eliza   Golatowska

 

 

Do   07.03.2012

 

 

Wybór   tematu i  tytułu komiksu.

Zapoznanie   z technikami pisania komiksów.

 

Korzystanie   z przeglądarek Firefox, Internet Explorer oraz wyszukiwarki Google.

Podanie   adresów stron , z których korzystano.

 

Przegląd   gazetki JUNIOR

 

Wszyscy   uczestnicy zespołu.

Eliza   Golatowska

 

 

 

Do   14.03.2012

 

 

Wykonanie   ilustracji do komiksu.

 

Narysowanie   na papierze wybraną techniką scenek do komiksu.

 

Michał  

Kacper  

 

 

Do   końca marca.

 

 

Ułożenie   dialogów do ilustracji.

 

Korzystanie   ze słowników multimedialnych, gazetka Junior

 

 

 

Norbert  

Julia  

Julia  

 

 

Do   końca marca.

 

 

Wykonanie   zdjęć  za pomocą aparatu   fotograficznego lub zeskanowanie obrazów.

 

 

Zmontowanie   filmu animowanego.

 

Wykonanie   zdjęć każdego obrazka za pomocą aparatu fotograficznego lub zeskanowanie ich.

 

 

Obróbka   w programach komputerowych.

 

 

 

Jakub  

Oskar  

Damian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do   20.04.2012

 

 

 

 

 

Do   15.05.2012

 

 

 

Prezentacja   filmu na Szkolnym Festiwalu 2.0

(   wersja papierowa oraz multimedialna)

 

 

Prezentacja   filmu za pomocą laptopa i rzutnika.

 

Wersja   papierowa na sztaludze.

 

 

Wszyscy   uczestnicy zespołu.

 

 

Koniec   maja 2012

 

           

 

 

 

 III.  Konsultacje z nauczycielem

Konsultacje będą się odbywały raz w tygodniu podczas spotkań na zajęć koła językowego lub częściej w zależności od potrzeb uczniów.

Inna forma konsultacji to korespondencja mailowa. 

IV.    Narzędzia TIK

- laptop

- Internet

- projektor

- skaner

- aparat fotograficzny

- programy: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Office Picture Manager, Windows Movie Maker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Realizacja projektu

Nasz projekt realizowaliśmy na zajęciach koła językowego , które odbywało się raz w tygodniu. Dodatkowo w miarę potrzeb konsultowaliśmy sie podczas przerw oraz drogą mailową. Do projektu zgłosiło się 7 osób z klas III i IV : dwie dziewczynki i pięciu chłopców. Jako konsultant dołączył chłopiec z klasy V, który bardzo dobrze zna język angielski.

 Pracę rozpoczęliśmy od podziału uczestników na grupy, a potem wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy. Podczas kolejnego naszego spotkania uczniowie wybrali temat oraz tytuł komiksu. Dyskusje były bardzo burzliwe, okazało się , że nie tak łatwo było wybrać temat, który podobał się wszystkim. Ostatecznie zrobiliśmy tajne głosowanie i mieliśmy wybrany temat naszego pierwszego komiksu – „ Friends”. Kolejne nasze działania skierowaliśmy na poznanie technik pisania komiksu. Do tego celu uczniowie używali przeglądarki Firefox oraz wyszukiwarki Google. Pomocne były również gazetki Junior, gdzie można znaleźć komiks w języku angielskim.
Następnie uczniowie rozpoczęli samodzielną pracę nad projektem. Część uczniów wykonywała ilustracje , a część układała do nich dialogi. Ten etap projektu okazał się najtrudniejszy ponieważ nie łatwo było ułożyć ciekawy dialog do obrazka, który narysował ktoś inny. A to brakowało pomysłu albo jakiegoś słówka. Pomocne okazały się wówczas słowniki multimedialne i wspomniane wcześniej gazetki Junior. Na tym etapie uczniowie dowiedzieli się , że bez zgodnej współpracy w grupie nic nie zrobimy. Aby osiągnąć zamierzony cel musimy słuchać się wzajemnie. I tak po wielu zmaganiach powstało kilka stron komiksu.
Następnie dziewczynki korzystając z programu Microsoft Word przepisały dialogi , wydrukowały , wycięły i nakleiły na obrazki.
Dalej chłopcy odpowiedzialni za robienie zdjęć mieli za zadanie sfotografować każdy obrazek. Potem zrzucić je na komputer i wykonać pokaz slajdów. Tutaj trudnością było wykonanie dobrego zdjęcia gdyż po przesłaniu go do programu Microsoft Power Point okazywało się, że jest zła jakość albo niedobre ujęcie. Chłopcy jednak cierpliwie powtarzali zdjęcia, wymieniając się przy tym spostrzeżeniami, aż osiągnęli zamierzony cel i powstały piękne slajdy.

Projekt zostanie przedstawiony podczas Szkolnego Festiwalu Projektów.
Muszę nadmienić , że to uczniowie III i IV klasy, a mimo to doskonale posługiwali się narzędziami TIK. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego co powstało

Pliki:


Podsumowanie projektu

Ostatnim etapem realizacji naszego projektu była jego prezentacja podczas Szkolnego Festiwalu Projektów, który odbył się 15 czerwca na sali gimnastycznej naszej szkoły.
Uczestniczyli w nim wszyscy ci, którzy przygotowywali projekty oraz pozostali uczniowie , pani dyrektor, nauczyciele.
Każda z grup została wcześniej poinformowana przez panią koordynator ,aby wykonać plakat opisujący etapy pracy nad projektem.
Nasz plakat zawierał informacje dotyczące tego co robiliśmy , a także czego się wówczas nauczyliśmy. Każdy etap realizacji projektu dostarczał nam kolejne doświadczenia.

Projekt prezentowaliśmy tak, jak to wcześniej założyliśmy tzn. w dwóch wersjach : papierowej umieszczonej na sztaludze oraz w formie pokazu slajdów. Mieliśmy do dyspozycji laptop i projektor.
Najpierw kilku uczniów przedstawiło publiczności nasz plakat omawiając w kilku zdaniach nasze działania z projektem. Następnie wyświetlony został pokaz slajdów. Chętni uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności językowe i przeczytać dialogi, a także przetłumaczyć je. Wzbudziło to zainteresowanie niektórych uczniów, ale byli tez tacy , którym ta część nie bardzo się spodobała.

Podsumowując prace nad projektem mogę stwierdzić, że dostarczyła nam wielu radości. Niektórzy nawet bardzo się polubili. Uczniowie przekonali się, że korzystanie z narzędzi TIK nie jest takie trudne, a i zajęcia są o wiele ciekawsze. Poza tym doskonalili swoje umiejętności językowe, mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Myślę, że w przyszłym roku szkolnym będę częściej korzystać z metody projektu.

 

 

 


Autor: Eliza Golatowska (egolatowska78@interia.pl)

 

 

 

 

Zaloguj się