Projekt


Planowanie projektu

Projekt: „Podróże z ortografią”

Przystępując do tego projektu chciałam podnieść sprawność ortograficzną swoich uczniów. Nasz język ojczysty jest trudnym językiem, jeśli chodzi o znajomość reguł ortografii zwłaszcza w klasach I – III. Często uczniowie znają zasady ortograficzne, a nie umieją zastosować ich w zapisywanych wyrazach, dlatego postanowiłam, że z wyrazów z trudnościami ortograficznymi będziemy robić ilustrowane słowniczki.

 

Planowanie projektu

 

Projekt jest realizowany w ramach zajęć dodatkowych z edukacji polonistycznej w klasie II.

 

Cele projektu:

 

- kształtowanie umiejętności poprawnej pisowni, 

- zaangażowanie uczniów do działań podnoszących sprawność ortograficzną

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz odpowiedzialności za podjęte działania 

- kształcenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotkanymi problemami 

- rozwijanie samodzielności w zdobywaniu informacji

Przebieg projektu: planowane działania

1. Wprowadzenie do projektu:

 

- zapoznanie się z księgozbiorem klasowej biblioteczki oraz książkami przyniesionymi z biblioteki szkolnej dotyczącymi zasad prawidłowej pisowni,

- obejrzenie słownika : ortograficznego, języka polskiego, wyrazów obcych, synonimów itp.  – wyszukiwanie, pod kierunkiem nauczyciela, w słownikach ortograficznych wyrazów z „trudnościami”,

- próby samodzielnego objaśniania pisowni tych wyrazów,

- rozmowa na temat trudności.  

2. Realizacja projektu.

Uczniowie w ramach projektu:

 

- Wykonają „Lizaki ortograficzne”.

 

Uczniowie klasy II uczestniczący w zajęciach „koła” samodzielnie wykonają „lizaki ortograficzne”. Muszą przygotować kolorowy karton, z którego wytną tabliczki w kształcie lizaków oraz umieszczą na nich parami litery. Pary liter na „lizaku” to : „ó – u”, „ż – rz”, „h – ch”. Lizaki będą atrakcyjną formą zabawy w czasie ćwiczeń ortograficznych.

 

 - Wykonają kolorowy słowniczek ortograficzny.

 

Jako dodatkową pomoc uczniowie przygotują „ilustrowane słowniczki ortograficzne”. Przed przystąpieniem do realizacji zadania najpierw przypomnimy sobie wspólnie zasady pisowni niektórych trudniejszych wyrazów. Następnie uczniowie zostaną podzieleni na trzy zespoły. Każdy zespół przygotuje jeden słowniczek tematyczny dotyczący pisowni wyrazów z „ó”, „ż” i „h”. Uczniowie samodzielnie wybiorą zasób słownictwa i ułożą je według odpowiedniej zasady.

 

3. Zakończenie i podsumowanie projektu:

 

- ekspozycja prac,

- konkurs „Klasowy Mistrz ortografii”

 

 


Realizacja projektu

(Zadanie nie zostało jeszcze wykonane.)

Podsumowanie projektu

(Zadanie nie zostało jeszcze wykonane.)

Autor: Małgorzata Szczepaniak (mszczepaniak@sp3slupca.pl)

 

 

 

 

Zaloguj się