Szkolny Festiwal 2.0 - podsumowanie


Szkoła z klasą 2.0

W Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem realizowana jest kolejna edycja projektu „Szkoła z klasą 2.0” Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej”. Ma on na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł i wykorzystania wiedzy w praktyce. Uczniowie klas starszych przygotowali kodeks, w którym zamieścili zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Szkoła otrzymała router, który umożliwia korzystanie z sieci Wi-Fi.

W roku szkolnym 2011/12 w projekcie brali udział nauczyciele Małgorzata Forczek, Jakub Kotula, Renata Kotula, Anna Leśniak, Monika Mazur, Małgorzata Tyniec i Grażyna Zalewska - Vizuaer. Koordynatorem programu w szkole była Małgorzata Forczek. Uwieńczeniem całorocznej pracy był Szkolny Festiwal Nauki, w czasie którego dzieci prezentowały efekty swojej pracy. Odbył się 20 czerwca.

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak, która powitała zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów.

W festiwalu wzięli udział Wójt Gminy Andrzej Głaz i Sekretarz Gminy Renata Paterak.

Na początku zaprezentowano projekt „Zdrowo, bo owocowo”, nad którym pracowali uczniowie klasy II i IV pod okiem pani Grażyny Zalewskiej-Vizauer. Uczniowie zaprezentowali fragment projektu-zabawę pt. ”Witaminy kontra wirusy”.

Następnie przeniesiono się do krainy matematyki. Uczniowie tuszowskiej podstawówki pod opieką Pani Małgorzaty Forczek pracowali nad projektem matematycznym ph. ”Matematyka wokół nas”. Powstało wiele prac, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, animacji, prezentacji multimedialnych. W ramach podsumowania zaprezentowano krótki film ukazujący to, ile matematyki można zaobserwować wokół nas. Uczennice klasy szóstej zaprezentowały się również w tańcu inspirowanym matematyką.

Uczniowie Klasy V z filii w Grochowem pod opieką Anny Leśniak na zajęciach dodatkowych zajęli się tematem pt. „Wynalazki, które zmieniły bieg historii ludzkości i wpłynęły na rozwój techniki”. Uczniowie klasy IV filii w Grochowem pracowali pod kierunkiem Pani Małgorzaty Tyniec i przygotowali prezentację dotyczącą krain historycznych Polski. Klasa trzecia z Tuszowa pod opieką pani Renaty Kotuli wydała gazetkę szkolną pod tytułem "Nasze zwierzaki". Uczniowie byli podzieleni na 6 grup. Każda miała za zadanie opracować fragment gazetki, wykorzystując materiały własne lub znalezione w sieci.

Uczniowie klasy V z Tuszowa podzieleni byli na kilka grup. Pracowali pod okiem pana Jakuba Kotuli. Każda grupa miała za zadanie opracować prezentację o jednym państwie Unii Europejskiej. Podczas festiwalu przedstawiono prezentację o Francji - państwie, które było współtwórcą Unii.

Klasa V w Grochowem pogłębiała wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Uczniowie tej klasy pod okiem pani Moniki Mazur pracowali w grupach, przygotowując prezentację o wybranym kraju Zjednoczonego Królestwa.

W czasie festiwalu podsumowany został gminny konkurs matematyczny klas V – organizowany od kilku lat przez Szkołę Podstawową w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem:

I miejsce zajęła Diana Graniczka i Paulina Gudz ze SP Tuszowie Narodowym, uzyskując maksymalną liczbę punktów (opiekun Małgorzata Forczek). II miejsce zajęli Maksymilian Głaz z ZS w Jaślanach (opiekun Renata Madera) i Sebastian Kardyś z SP w Tuszowie Narodowym (opiekun Małgorzata Forczek). Na trzecim miejscu uplasował się Michał Głowa ze SP Tuszowie Narodowym (opiekun Małgorzata Forczek). Laureatami konkursu zostali również: Michał Miłek, Wojciech Stachów, Natalia Trela, Grzegorz Ulrych (SP Tuszów Narodowy, opiekun Małgorzata Forczek). Bardzo dobry wynik uzyskali uczniowie: Jarosław Hyjek, Dagmara Głaz, Katarzyna Rugała (SP Jaślany, opiekun Renata Madera), Patrycja Świerczek, Dominika Zboch (SP Tuszów Narodowy, opiekun Małgorzata Forczek), Na wyróżnienia zasłużyli: Łukasz Głaz, Iwona Hasek (ZS Jaślany, opiekun Renata Madera), Katarzyna Cichoń( SP Malinie, opiekun Lidia Rakoczy), Kacper Zięba(Filia Grochowe opiekun Anna Leśniak), Filip Wołowiec, Joanna Dąbrowska (SP Tuszów Narodowy, opiekun Małgorzata Forczek), Karol Paterak (SP Czajkowa, opiekun Maria Zielińska). Rywalizacja była bardzo wyrównana, każdy mógł się do konkursu bardzo dobrze przygotować, ponieważ organizatorki konkursu Małgorzata Forczek i Anna Leśniak przygotowały zestawy zadań, nad którymi uczniowie pracowali w domu i pod okiem nauczycieli.

Pan wójt podkreślił, jak ważna w życiu każdego człowieka jest nauka matematyki i zachęcał do gry w szachy, które rozwijają twórcze i strategiczne myślenie.

Nagrody w konkursie matematycznym ufundowali: firma DAKO z Chorzelowa oraz rodzice uczniów klasy V: pan Stanisław Stachów, pani Wioletta Woskowicz oraz pani Jadwiga Trela. Serdecznie dziękujemy sponsorom.

 

Galeria:


Autor: Małgorzata Forczek (mforczek)

 

 

 

 

Zaloguj się