Projekt


Planowanie projektu

Temat projektu „O pewnych związkach matematyki ze sztuką” Pomysł został zaproponowany przez nauczyciela na zajęciach koła matematycznego. Uczniowie lubią wyzwania, szczególnie jeśli mogą coś przedstawić korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Projekt realizują  uczniowie koła matematycznego z klasy IV i V (MM, GU, DG, PG, DZ, NT, PŚ). Do realizacji projektu przyłaczyli się również  wszyscy ucznowie klasy VI, którzy pracują nad prezentacjami w programie Power Point ( uczniowie sami dobrali się w grupy i sami wybrali temat do prezentacji). Uczennice klasy VI zaplanowały również występ w tzw. "tańcu matematycznym"

Celem projektu jest pokazanie, że matematyka występuje w codziennym życiu, uczeń spotyka ją na co dzień, niejednokrotnie nie wiedząc o tym. Projekt ma pokazać, że matematyka występuje w naszym otoczeniu niemal na każdym kroku.

Uczniowie sami przydzielili się do zespołów, jest 3 zespoły ( dwa dwuosobowe, jeden trzyosobowy).

Zespół z klasy IV zajmie się osiami symetrii (uczniowie pracują nad listą zadań i terminami ich realizacji). Zespoły z klasy V będą część zadań realizować na platformie e-learningowej Moodle w ramach zajęć „Kreatywna szkoła to twórczy uczeń- technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym”. Będą min. tworzyć wykorzystując TIK prace pokazujące odpowiedź na pytanie, jakie związki ma matematyka ze sztuką. Uczniowie stworzą min. animacje, będą pracować w programach graficznych, np. Paint, Gimp. Będą tworzyć prezentacje multimedialne.

Praca uczniów będzie na bieżąco monitorowana, uczniowie będą pracowali na w/w platformie edukacyjnej, na której mają możliwość korzystania z forum dyskusyjnego. Nauczyciel będzie zamieszczał zadania do wykonania przez uczniów, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Uczniowie, aby osiągnąć wysokie stopnie będą musieli się zmieścić w wyznaczonym terminie i według zamieszczonych szczegółowych kryteriów.


Realizacja projektu

  • Uczniowie zostali podzieleni na grupy( sami się dobrali)  po otrzymaniu informacji  jakimi zagadnieniami będą się zajmować. Pierwszym zadaniem dzieci było podzielenie się pracą. Różnie to wyglądało. Jednak nie było większych zgrzytów.
  • Pierwszym etapem pracy było gromadzenie materiałów zgodnie z wyznaczonym przez nas zakresem tematycznym czyli symetrią w otaczającym nas świecieposzukiwały głównie w Internecie informacji i zdjęć, a następnie zapisywały je w specjalnie do tego celu utworzonych folderach na komputerach w pracowni komputerowej. Początkowo uczniowie gromadzili wszystkie materiały, które uznali za przydatne, tak aby można było później dokonać ich selekcji. Następnym etapem pracy to było dokonanie wyboru informacji i zdjęć potrzebnych do konkretnych punktów prezentacji. Na pracę nad projektem wybraliśmy jeden dzień tygodniowo, w każdej chwili mogli się ze mną skonsultować. Często uczniowie przynosili na pendrajwie materiały zebrane w domu i opracowywały podczas naszych spotkań. Moja rola ograniczała się do ukierunkowywania w pracy i pomocy w selekcji materiałów. Kontaktowaliśmy się również drogą emaliową, którą uczniowie przesyłali poszczególne fragmenty prezentacji.
  • Trudne dla uczniów było wyselekcjonowanie materiałów, tak aby prezentacja była pełna, ale za długa i nie znudziła oglądających. Uczniowie pracowali bardzo chętnie, wspaniale się dogadywali, Uczniowie bardzo zaangażowali się w pracę i było widać, że sprawia im ona przyjemność.
  • Podczas pracy korzystaliśmy z dwóch rodzajów oprogramowania do tworzenia prezentacji tzn. Kenote i Power Point. Była taka potrzeba ze względu na to, że w szkole mamy do dyspozycji tylko komputery firmy Apple, natomiast w domach tradycyjne Windows. Było to dodatkowe utrudnienie, gdyż uczniowie musieli znać obsługę obu programów. W pracy posługiwaliśmy się przeglądarkami internetowymi, programami do obrabiania zdjęć np. Infant View i pisania. Komunikowaliśmy się także za pomocą e-maila. Uczniowie radzili sobie z obsługą wszystkich tych programów. Jeśli pojawiały się jakieś problemy techniczne to wspólnie sobie z nimi radziliśmy. Podczas pracy wszyscy udoskonaliliśmy umiejętności posługiwania się wyżej wymienionymi programami.
  • Prezentacja efektów naszej pracy odbędzie się w czasie Szkolnego Festiwalu Nauki. Uczniowie przy pomocy komputera i rzutnika przedstawią całej społeczności to co przygotowali.

 


Podsumowanie projektu

Prezentacja części projektu odbyła się podczas Szkolnego Festiwalu Nauki dnia 20 czerwca 2012. Przesunięcie terminu było spowodowane tym, że końcem maja nasza szkoła obchodzi swoje święto i chcąc dobrze przygotować się do festiwalu musieliśmy przesunąć jego termin, ponadto tradycją szkoły jest podsumowanie konkursu matematycznego klas V właśnie na festiwalu.

Nasza prezentacja miała miejsce na szkolnym korytarzu, w obecności wójta i sekretarza gminy oraz o nauczycieli i uczniów naszej szkoły, a także zaproszonych laureatów i ich opiekunów w/w konkursu. Dekoracja to dzieło matematyczne moich uczniów. Na początku uczennice klasy VI wykonały „taniec matematyczny”, który bardzo podobał się publiczności.Uczennice klasy VI zaplanowały również występ w tzw. "tańcu matematycznym", który został przez nie wymyślony, tak aby nawiązywał do matematyki i figur symetrycznych(szkoda, że nie został nagrany; zdjęcia są słabej jakości ze względu na „ruch”, w szkole nie dysponujemy kamerą).

Na korytarzu szkolnym miało się prezentować kilka grup uczniów, jednak do tego nie doszło, ze względu na fakt, że w naszej szkole brało udział w tym programie kilku nauczycieli i dyrekcja szkoły poprosiła mnie  jako koordynatora o skrócenie prezentacji ze względów organizacyjnych (żeby nie trwało za długo, na prezentacji projektów były również klasy młodsze oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym). Na korytarzu został wyświetlony film o symetrii w otaczającym nas świecie ze szkolnej filmoteki. Natomiast już w klasach nastąpiła prezentacja projektów (trwała ponad godzinę). Już w trakcie realizacji projektu dołączyła do jego realizacji klasa szósta, zainspirowana działaniami młodszych kolegów.  Uczniowie przygotowali i przedstawili  prezentacje o znakach drogowych, logach firm samochodowych flagach państw na różnych kontynentach, herbach miast Polski, w przyrodzie, budownictwie.

Najwięcej uczniowie wykonali prezentacji w Power Poincie, w ich gestii leżał wybór formy. Grupa uczniów z klasy V pracowała nad tworzeniem animowanego gifa dotyczącego symetrycznych herbów Polski.

Do naszej prezentacji użyliśmy komputera, rzutnika i sprzętu nagłaśniającego. Trudności nie były wielkie. Uczniowie musieli dopasować tempo mówienia do pojawiających się slajdów.

Uczniowie oprócz tego, że dowiedzieli się dużo na temat symetrii musieli sami poradzić sobie z obsługą rzutnika multimedialnego, każda grupa miała swoją prezentację na przenośnej pamięci.Moim zdaniem poradzili sobie świetnie. Moja rola podczas prezentacji ograniczyła się do udzielenia wskazówek, proszenia o prezentację kolejna grupę.

Oceniając opieraliśmy się na przyjętych wcześniej kryteriach. Najpierw swoją pracę ocenili uczniowie, następnie ja dokonałam podsumowania. Każdy uczeń otrzymał ocenę za swoją pracę. Uczniowie byli najbardziej zadowoleni z faktu, iż ich prezentacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem oglądających. Dało im to dużą satysfakcję.

W przyszłości chciałabym stworzyć publikację, książeczkę dotycząca symetrii i przekazać ją na  powiatowy konkurs ph. ”Wydajemy własną książkę” do WDK w Grochowem. Czy mi się to uda zrealizować, czas pokaże…

Galeria:

Pliki:


Autor: Małgorzata Forczek (mforczek)

 

 

 

 

Zaloguj się