Projekt


Planowanie projektu

Kraje Unii Europejskiej

Pomysł realizacji tego projektu zrodził się po rozmowie z nauczycielką klasy III. Zarówno ona jak i ja chciałyśmy aby nasi uczniowie poznali kraje europejskie.

Głównym celem projektu realizowanego przez klasę VI było:

- zapoznanie się z ogólnymi informacjami dotyczącymi krajów europejskich,

- poznanie tradycji i kultury tych krajów,

- poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w rodzimych językach,

- poznanie zabytków i atrakcji turysdtycznych danego kraju.

 

Uczniowie klasy VI po zapoznaniu się z celami projektu chętnie przystąpili do jego realizacji.

Pierwszym zadaniem dzieci było wyszukanie informacji na temat Unii Europejskiej i krajów, które wchodzą w jej skład. Podczas lekcji informatyki uczniowie samodzielnie dokonali wyboru intersującego ich kraju.  

I zadanie:

- wyszukanie informacji na temat położenia kraju, powierzchni, nazwy stolicy, flagi, języka urzędowego, waluty. Umieszczenie tych informacji w programie Word (format A4)

 

II zadanie:

- wyszukanie informacji na temat atrakcji turystycznych i zabytków danego kraju. Umieszczenie w/w informacji w programie Word (zdjęcie z podpisem)

 

III zadanie:

- za pomocą słowników on - line przetłumaczyć podstawowe zwroty grzecznościowe danego państwa. Wykonane zadanie umieścić w programie Word (dobór czcionki, koloru).

 

Uczniowie wykonane zadanie przesyłaja nauczycielowi drogą emailową. Utrzymuja stały kontakt i dokonują zmian w swoich pracach jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Za realizację projektu uczniowie otrzymuja oceny z informatyki i historii.

 


Realizacja projektu

Realiacja projektu Kraje Unii Europejskiej.

 

W projekcie brało udział 14 uczniów z klasy VI. Dzieci same zdecydowały, że każde z nich wybierze sobie jeden kraj i wykonane polecone zadania.

Uczniowie chętnie wykonywali polecone zadania, rezultaty swojej pracy na bieżąco wysyłali drogą emailową do nauczyciela.

Problemami, na które natknęliśmy się podczas pracy to nieterminowość wykonywania zadań przez uczniów.

Realizacja projektu sprawiła uczniom dużo radości, ponieważ mogli oni dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat innych krajów, poznać ich obyczaje i kulturę. Uczniowie mogli również "mówić" wyrażenia w jezyku wybranego przez siebie kraju. Zdarzało się, ze podczas przerw lekcyjnych dzieci realizujące projekt uczyły wymowy zwrotów danego kraju swoich młodszych kolegów. 

 

Podczas prac nad projektem uczniowie korzystali z internetu w celu wyszukiwania informacji, ze słowników on - line - aby poznac tłumaczenie wyrazów i wymowę danego słowa, z programu Word aby zamieścić znalezione informacje, wkleić zdjęcie itp.

Prezentacja projektu miała miejsce w naszej klasie. Uczniwie przygotowali dwie tablice, na których umieścili przygotowane informacje na temat krajów Unii Europejskiej.

 

 

 

Galeria:


Podsumowanie projektu

Prezentacja projektu odbyła się w czerwcu podczas wręczania uczniom nagród za zaangażowanie w prace szkoły.

W apelu brała udział cała społeczność uczniowska.

Zgromadzone przez uczniów informacje na temat krajów Unii Europejskiej zostały przedsatwione na dwóch tablicach. Dzieci miały możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat krajów europejskich, nauczyć się elementarnych zwrotów grzecznościowych w odpowiednim języku oraz zapoznać się z atrakcjami danego kraju. 

Uczniowie klasy VI służyły pomocą w opanowaniu słownictwa i wspieraly się internetowym translatorem Goole Tłumacz.

Uczniowie podczas pracy nad projektem nauczyli się współpracować ze sobą, poznali nowe zastosowanie narzędzi internetowych: przesyłanie wiadomości email, praca w dokumentach google.

 

 


Autor: Marta Błażejewska (tunia.mp)

 

 

 

 

Zaloguj się