Kodeks 2.0


Kodeks Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Połczynie

 

 

KODEKS 2.0

ODPOWIEDZIALNI:

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

KOORDYNATOR

DYREKTOR

1. Nauczyciele w naszej szkole prowadzą lekcje multimedialne lub z użyciem tablicy interaktywnej lub w pracowni komputerowej przynajmniej raz                   w miesiącu.

 

- zaangażowani    w projekt

 

 - nadzoruje przebieg harmonogramów

- uczestniczy w lekcjach prowadzonych metodami TIK

 

2. Nauczyciele mają adres e -mailowy przeznaczony     do kontaktu z uczniami i rodzicami.

- prowadzą korespondencję           z nauczycielami

- biorący udział     w projekcie

 

3. Uczniowie korzystają z komputerów podczas dwóch przerw według harmonogramu.

- przestrzegają regulaminu pracowni komputerowej

 

- pełni dyżur      w pracowni podczas przerw

4. Podczas lekcji telefony nauczycieli są wyciszone.

 

- przestrzegają wymienionego punktu

 

5. Uczniowie nie kopiują tekstów z Internetu jako swoje. Cytując czyjś tekst podają źródło jego pochodzenia.

- przestrzegają zasad regulaminu

- pisząc prace podają adres źródła

- weryfikują podane źródła

 

6. Zadania dodatkowe, na ocenę celującą z przedmiotów zapisywane są na stronie internetowej szkoły.

 

- umieszczają       na stronie zadania dodatkowe

 

7. W szkole prowadzone są warsztaty:
- dla dzieci i rodziców o zagrożeniach płynących z Internetu,
- dla dzieci - o programach, stronach i narzędziach TIK ułatwiających uczenie się,

 

- warsztaty prowadzone są przez nauczycieli informatyki

 

8. Nauczyciele informatyki wspólnie z chętnymi uczniami aktualizują stronę internetową szkoły.

- prowadzenie blogów przez chętnych uczniów

- nauczyciele biorący udział       w projekcie wspomagają blogujących uczniów

- aktualizuje stronę internetową szkoły

9. Uczniowie proponują nauczycielom nowe rozwiązania, które można stosować podczas lekcji - współtworzą lekcje. 

- współtworzą lekcje   z nauczycielami

 

 

 


Autor: Marta Błażejewska (tunia.mp)

 

 

 

 

Zaloguj się