Projekt


Planowanie projektu

Tematem projektu jest wykonanie przez uczniów gry planszowej pod nazwą "Wyścig do zamku". Treści merytoryczne zawarte w grze dotyczyły regionu Nowy Wiśnicz i jego okolic. Wykonywała i wymyśliła go grupa uczniów klasy czwartej licząca 6 osób. Uczniowie podjęli decyzję, że podzielą się na podgrupy, aby praca przebiegała sprawniej, każda grupa miała do wykonania zadanie:

1. Tworzenie pytań - zbieranie ciekawostek na temat swojego regionu, układanie z nich pytań razem z odpowiedziami.

2. Zdjęcia - zrobienie zdjęć ciekawych zabytków i okolic Nowego Wiśnicza.

3. Wykonanie planszy - z użyciem obrbionych i wywołanych zdjęć.

4. Wykonanie kart z pytaniami - obróbka pytań  i ich wydruk.

5. Tworzenie zasad gry - opraowanie zasad postepowania podczas grania, wydruk do użytku podczas gry.

CELE PROJEKTU:

  • uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej w celu zdobycia określonych informacji;
  • potrafią gromadzić, segregować i przetwarzać informacje z wykorzystaniem technologii informatycznej;

  • stosują różne formy wypowiedzi słownej i plastycznej;
  • poznają zabytki historii i kultury swojego regionu w sposób aktywny i twórczy;
  • potrafią planować działania własne i zespołowe;
  • potrafią w różny sposób zaprezentować wyniki swojej pracy.

Grupa uczniów realizująca projekt spotykała się ze mną na dodatkowych zajęciach raz w tygodniu. Omawiane i wykonywane na nich były kolejne kroki ralizacji projektu.

NARZĘDZIA TIK W PROJEKCIE:

Podczas realizacji projektu wykorzystywane były następujące narzędzia TIK: program do edycji tekstu Microsoft Word, przeglądarka internetowa Google, program do obróbki zdjęć.

W JAKI SPOSÓB MONITOROWAĆ PRACĘ UCZNIÓW:

Pojekt realizowany był w okresie od 1.03.12 do 25.05.12 r. Jak już wspominałam projekt wykonywany był na dodatkowych zajęciach gdzie uczniowie mogli liczyć na moje wsparcie i pomoc. Postępy monitorowane były na bieżąco poprzez obserwacje pracy uczniów na zajęciach oraz sprawdzanie jakości wykonania zadania samodzielnego. Oprócz tego uczniowie mogli kontaktować się ze mną mailowo, gdy potrzebowali pomocy podczas pracy samodzielnej w domu.

SPOSÓB OCENY PRACY UCZNIÓW:

Ocena pracy uczniów obejmowała: zaangażowanie uczestników, umiejętność selekcji i opracowania materiałów, wartość merytoryczna/artystyczna prac, pomysłowość i oryginalność, umiejętność współpracy w grupie, terminowość wykonania zadań.

 


 


Realizacja projektu

Tworzenie gry "Wyścig do zamku" odbywało się w okresie od 1.03.12 r. do 25.05.12r. Grupa wykonująca projekt spotykała się raz w tygodniu. zajęcia odbywały się w sali komputerowej. Oprócz spotkań w szkole uczniowie realizowali projekt samodzielnie w domu. Głównym celem projektu było wykonanie gry planszowej i zapoznanie uczniów bliżej ze swoim regionem, tak aby uznali go za atrakcyjny turystycznie.

Pierwszym etapem projektu było wybranie jego tematu. Z wielu innych uczniowie uznali, że gra planszowa będzie najciekawsza. Następnie wybrali dla niej tytuł "Wyścig  do zamku". Na kolejnych zajęciach uczniowie podzielili się na podgrupy ponieważ wspólnie stwierdziliśmy, że taka forma pracy będzie najefektywniejsza. Część zadań uczniowie wykonywali w szkole a część w domu. Chociaż uczniowie pracowali w podgrupach bardzo chętnie się wzajemnie wymieniali składem. Był to bardzo dobry pomysł ponieważ nie nudzili się jednym tematem i mieli okazję wymieniać sie swoimi spostrzeżeniami. 

Podczas wykonywania kolejnych etapów projektu uczniowie korzystali z nastepujących narzędzi TIK:

  • SZUKANIE INFORMACJI O REGIONIE - wyszykiwarka internetowa Google,
  • TWORZENIE PYTAŃ I ZASAD GRY - program do tworzenia i edycji tekstu Microsoft Word,
  • ZDJĘCIA - aparat fotograficzny
  • OBRÓBKA ZDJĘĆ - program GIMP

Uczniowie świetnie sobie radzą z obsługą podstawowych programów np.: Word, wyszukiwaniem informacji w internecie. Mają świafomość tego, że gdy korzystają z zasobów internetu muszą podać źródło. Uczniowie sprawnie i bezkonfliktowo pracują w grupie. Praca nad tym projektem sprawiła im radość i satysfakcję, że taką grę mogą wykonać sami i będzie ona ciekawa.


Podsumowanie projektu

GDZIE I KIEDY

Publiczna prezantacja gry "Wyścig do zamku" odbyła się na szkolnym Festiwalu 2.0 15 czerwca 2012 r.  w jednej z sal lekcyjnych naszej szkoły. Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie sali, sprzętu oraz swoich publicznych wystąpień. Festiwal 2.0 poprzedziły liczne wcześniejsze próby. Odbiorcami byli Dyrekcja oraz uczniowie szkoły podstawowej – klasy 4-6. Prezentacje projektowe odbywały się na trzech pierwszych lekcjach, na każdej godzinie dla innej klasy.

PREZENTACJA

Prezantacja gry przebiegała tak, że chętne osoby mogły w nią zagrać i sprawdzić swoją wiedzę o regione. Czas gry to ok. 45 min. W grę grało 4 osoby i jeden sędzia, który zadawał pytania i sprawdzał odpowiedzi.

JAKIE NARZĘDZIA TIK WYKORZYSTALI UCZNIOWIE

Jak już wcześniej wspominałam narzędziami TIK wykorzystywanymi przez uczniów podczas wykonywania projektu były: : komputery stacjonarne, laptopy, aparat fotograficzny, program do obróbki zdjęć drukarka.

Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z szukaniem informacji w sieci, trochęgorzej z obróbką tekstu gdzie musieli utworzyć tabelę i do niej wpisywać odpowiednio pytania i odpowiedzi. Najgorzej jednak poszło z obsługą programu do obróbki zdjęć ponieważ uczniowie nie radzili sobie z programem - niezbędna była moja pomoc w przycinaniu zdjęć. Jeżeli chodzi o stronę plastyczną poradzili sobie świetnie z wykonaniem planszy do gry i kart z pytaniami.

CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE?

Uczniowie przygotowując projekt i jego prezentację nauczyli się m.in.: korzystać z wielu źródeł informacji geograficznej i turystycznej; gromadzić, segregować i przetwarzać informacje z wykorzystaniem narzędzi TIK; planowania działań własnych i zespołowych; pracy w grupach, zespołach; prezentować wyniki swojej pracy na forum przezwyciężając tremę.

 


Autor: Karolina Cierniak-Zuzia (Karolina1)

 

 

 

 

Zaloguj się