Witamy na platformie programu Szkoła z klasą 2.0


„Szkołą z klasą 2.0” to kolejna edycja akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Platforma to miejsce stworzone specjalnie dla uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz wszystkich, którzy chcą skorzystać z wypracowanych w ramach programu materiałów.

Dokumentacją pracy uczestników są opisy na dostępne w BAZIE 2.0 w katalogu Tegoroczne działania.  Każda szkoła posiada też własną wizytówkę, na której można znaleźć wszystkie informacje o jej działaniach w ramach programu: wypracowany Kodeks 2.0 (zestaw dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w nauczaniu) opis szkolnego Festiwalu 2.0, planowanych w szkole zmian, opisy projektów edukacyjnych i zadań dla uczniów.

Do 10 stycznia 2012 r. zgromadzone zostaną opisy działań podjętych przez uczestników w pierwszym semestrze roku szkolnego. Do 30 czerwca 2012 r. - wszystkie opisy.

 

Elementy platformy:

BAZA 2.0 - tu znajdują się wszystkie materiały edukacyjne wypracowane w ramach programu. Baza 2.0 dzieli się na dwa główne działy:

  1. Tegoroczne działania (opisy zamieszczane przez uczestników II edycji „Szkoły z klasą 2.0” w roku szkolnym 2011/12).
  2. Dobre praktyki TIK (Kodeksy 2.0, opisy debat, zadań dla uczniów, projektów i szkolnych festiwali zamieszczone przez uczestników , którzy ukończyli I edycję Szkoły z  klasą 2.0, w roku szkolnym 2010/11)
  3. Materiały archiwalne (opisy projektów badawczych zrealizowanych w poprzednich odsłonach akcji: „Szkole Myślenia” I i II w latach 2008/2009 i 2009/2010).

Odnalezienie materiału z interesującej nas dziedziny umożliwia wyszukiwarka. Typy materiałów zależne są edycji programu. Możliwe jest też wyszukiwanie po następujących kryteriach: słowa kluczowe, obszar edukacyjny, poziom edukacyjny.

SZKOŁY - tu znajduje się interaktywna mapa wszystkich szkół biorących udział w tegorocznej edycji programu. Odnalezienie interesującej nas szkoły umożliwia wyszukiwarka.

FORUM - to miejsce, gdzie uczestnicy programu dzielą się swoimi refleksjami i pomysłami.

 


Kontakt:
e-mail: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl
telefon: (22) 825 01 81

Aktualności dotyczące programu znajdują się na: szkolazklasa2zero.pl

Główny blog programu i wszystkie informacje związane z blogowaniem uczniów dostępne na: blogiceo.nq.pl/szkola2zero


Uwaga!
Prosimy uczestników, aby nie odpowiadali na powiadomienia systemowe wysyłane z adresu
platforma@ceo.org.pl oraz nie pisali maili na ten adres.

Zaloguj się